Hoe zit het met de openheid rond dierproeven?

04-11-2015

Die is aan de UM heel lang minimaal geweest. Angst voor dierenactivisten bepaalde het beleid, en dat hield in: hoe stiller we zijn, hoe minder problemen we hebben. Ook de ondertekening in 2008 van een landelijk protocol met aanbevelingen over een actief en open publiciteitsbeleid rond dierproeven veranderde daar niets aan. Liever gezegd, de UM lapte de afspraken aan haar laars. Terwijl de gedachte achter dat protocol juist was dat openheid tot meer begrip en minder protesten onder de bevolking zou leiden. Ook de evaluatiecommissie huldigt dat standpunt. En ook FHML-decaan Scherpbier zegt nu dat dat maximale openheid over dit onderwerp (“over elk academisch onderwerp”) geboden is. Hij denkt zelfs dat als een dergelijk beleid al ruimschoots eerder was ingezet, het hondenonderzoek niet in de problemen was gekomen. Waarom hij dan toch een jaar lang bijna alle communicatie in het labradordossier zo moeilijk heeft gemaakt? Omdat die bedreigingen er nu eenmaal waren en hij ze niet verder wilde aanwakkeren, klinkt het.

Bestuurswoordvoerder en hoofd marketing & communicatie Fons Elbersen was precies een jaar in dienst toen het rumoer rond de labradors losbarstte. Hij is een groot voorstander van openheid, maar duidelijk is dat zijn manoeuvreerruimte in die eerste weken, augustus en september 2014, niet groot was. Elbersen was daarom niet blij met het harde oordeel van de evaluatiecommissie over het gebrekkige communicatiebeleid. Hij zegt: “Er is verschil tussen crisismanagement en crisiscommunicatie. Ik doe alleen het tweede.”

De ontknoping van wat zo langzamerhand wel de labradorsoap genoemd mag worden, kwam op 2 juli 2015. Daar werd het besluit tot stoppen wereldkundig gemaakt. Waarom toen pas? Elbersen zei destijds dat het lastig was om een datum te prikken met de leden van de externe evaluatiecommissie. Die had haar rapport al op 17 april ingeleverd, de bespreking daarvan vond plaats op 22 mei, net als het overleg over de te houden persconferentie. Commissielid Harry Blom: “Van mij hadden ze die persconferentie begin juni mogen houden, niet pas een maand later.”

Waren er andere overwegingen om het rapport pas op 2 juli te presenteren en vooral de wereld te vertellen dat de UM stopte met hondenexperimenten? Onderzoeker Prinzen: “Het is bewust zo gepland, heb ik van een insider gehoord. Die datum viel in de vakantie, en slechts een paar dagen voordat de Tour de France in Utrecht zou starten. Die zou alle media-aandacht naar zich toe zou zuigen.”

Auteur: Wammes Bos
Categoriëen:

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.