De levensverwachting van de UM

Medewerkerscolumn

05-01-2016

Bestaat de UM over veertig jaar nog? Universiteiten hebben niet het eeuwige leven, hoewel je dat aan de universiteit van Bologna (gesticht in 1088) en de universiteit van Oxford (sinds 1249) niet zou zeggen. Ooit was er een Universiteit van Franeker en een Universiteit van Harderwijk. Dat waren bloeiende instellingen - de medicus Herman Boerhaave en de bioloog Carolus Linnaeus promoveerden in Harderwijk - maar inmiddels zijn ze verdwenen.

Of de UM in de voetsporen van de universiteit van Bologna of van de universiteit van Franeker treedt, hangt er van af of de UM een antwoord weet te vinden op drie ontwikkelingen in het hoger onderwijs. De eerste is de verwachte afname van het aantal studenten. De daling van het kindertal bereikt de komende jaren ook de universiteiten. De stijging van het aandeel jongeren uit een cohort dat doorgaat naar een universiteit is ook vrijwel ten einde. Van de 30-34 jarigen heeft inmiddels meer dan 40 procent een diploma van het hoger onderwijs.

De daling van het aantal Nederlandse studenten kan gecompenseerd worden door meer buitenlandse studenten te trekken. De internationale concurrentie tussen universiteiten neemt echter toe. Veel landen investeren in verbetering van het hoger onderwijs. ‘Online leren’ wordt ook steeds aantrekkelijker en gemakkelijker. Hierdoor zal het steeds moeilijker worden om buitenlandse studenten te verleiden naar Maastricht te komen.

Een derde ontwikkeling is dat Nederlandse universiteiten steeds meer op elkaar gaan lijken. Ooit onderscheidde de UM zich door het kleinschalige, student-gecentreerde en probleemgestuurde onderwijs. Inmiddels bieden vrijwel alle universiteiten kleinschalig en student-gecentreerd onderwijs en de meeste doen dat beter dan de UM. In de Keuzegids Hoger Onderwijs en de Elsevier-ranglijst is de UM slechts een bleke middenmoter. De waardering voor de UM neemt af, zo blijkt uit de studenttevredenheidsenquêtes. Vooral de tevredenheid van studenten met de faciliteiten zoals het aantal werkplekken voor studenten en de tevredenheid over de docenten zijn de afgelopen jaren gedaald. Het motto van de UM ‘Leading in Learning’ is een stille dood gestorven en wordt niet meer genoemd.

De UM zou moeten leren van de veranderingen die in de detailhandel plaatsvinden. Om als winkel te overleven moet je een goede ‘online’ webshop hebben en moet je je onderscheiden in kwaliteit en dienstverlening. Anders wacht het lot van V&D.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education

De levensverwachting van de UM
Wim Groot
Auteur: Redactie
Tags: wim

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.