Rector wil “stevig diversiteitsbeleid”

17-11-2016

MAASTRICHT. Het thema zindert door de Nederlandse universitaire wereld: er is een groot gebrek aan diversiteit binnen de instellingen. Vooral qua etnische herkomst - te weinig studenten en stafleden met wat tegenwoordig een ‘migratie-achtergrond’ heet. En te weinig vrouwen, zeker in de hogere academische posities. Ook in Maastricht neemt het ongeduld toe. Rector Rianne Letschert wil meer actie.

Letschert is de enige niet. In Leiden is kort geleden een aparte beleidsadviseur diversiteit en inclusiviteit benoemd, datzelfde Leiden heeft samen met de Vrije Universiteit en de Erasmusuniversiteit een taskforce diversiteit opgericht, de KNAW benoemt binnenkort een extra contigent vrouwelijke leden, de universiteitenkoepel VSNU organiseerde een ‘onderwijsfestival’ waar het thema prominent aan bod kwam, en de Universiteit van Amsterdam zou haar naam geen eer aandoen als daar géén rel was uitgebroken over een diversiteitsrapport met aanbevelingen voor onder meer een ‘dekoloniale universiteit’. Ook aan de UvA komt er nu een aparte functionaris, een diversity officer, rechtstreeks onder de voorzitter van het college van bestuur.

Dat laatste was een van de aanbevelingen van een speciale commissie onder leiding van de Utrechtse em. prof. gender en etniciteit Gloria Wekker, in het leven geroepen na de Amsterdamse bezettingsacties van vorig jaar. Een van de grieven van de bezettende studenten betrof immers het gebrek aan diversiteit binnen de UvA. De commissie organiseerde in de afgelopen maanden een aantal hoorzittingen en kreeg toen al snel een storm van kritiek over zich heen. Vooral de suggestie dat de UvA quota moest gaan vaststellen om het aantal niet-westerse studenten en stafleden op te krikken, viel bij velen slecht. Net als het idee om verplichte diversiteitscursussen te geven aan alle studenten in de bachelorfase. Die elementen lijken overigens voorlopig gesneuveld.

Hoe zit het in Maastricht? Hier is, anders dan in de Randstad, etnische diversiteit veel minder een issue. De matige doorstroming van vrouwen naar hogere wetenschappelijke functies is dat des te meer. In 2014 was slechts 17,2 procent van de hoogleraren een vrouw. Komen er hier wellicht quota om dat aantal te verhogen? Rector Letschert, die het onderwerp diversiteit (in brede zin, ook: leeftijd, cultureel etcetera) nadrukkelijk naar zich toe heeft getrokken, “sluit vooralsnog niets uit”. Begin volgend jaar, op zijn laatst in februari, komt ze met een beleidsnota over het onderwerp: “Ik heb nog even tijd nodig, ik heb geen zin om nu met een paar losse flodders voor de bühne te komen. Het moet een stevig beleid worden, inclusief het geld dat we er voor uittrekken. Wat betreft quota, tot voor kort toe associeerde ik dat begrip vooral met de visserij op de Noordzee, maar als het zo is dat er zonder quota geen vooruitgang wordt geboekt, dan moet het wellicht toch. Overigens hebben we straks misschien niets meer te kiezen, omdat Den Haag het oplegt. Minister Bussemaker van Onderwijs heeft meermalen gezegd dat ze daar hard over nadenkt, dus als zij na de verkiezingen doorgaat, is dat denkbaar.”

Letschert gaf gisteren (woensdag) een update over haar aanpak aan de commissie onderzoek en onderwijs van de universiteitsraad. Ze heeft tot nu toe vooral gekeken wat er in het verleden aan beleid bij de UM is ontwikkeld, en vooral ook wat daarmee gebeurd is. Dat blijkt niet altijd tot tevredenheid te stemmen. Letschert: “Er is al twee jaar geleden afgesproken dat er een of meer vrouwen in de benoemingsadviescommissie (bac) moeten zitten bij hoogleraarsbenoemingen. Dat gebeurt dus niet, of te weinig, en het wordt ook niet gecheckt. De afdeling HRM moet dat toetsen en waar nodig de voordracht voor zo’n bac terugsturen naar de faculteit. Dat heb ik ook tegen de decanen in het MT gezegd.”

Komt er aan de UM een CDO, een Chief Diversity Officer? Letschert: “Ik krijg advies uit verschillende hoeken van de universiteit, en dan zeg ik: overtuig me maar dat het zin heeft. Ik ben daar nog niet uit.”

 

 

Auteur: Wammes Bos
Categoriëen: Nieuws,
Tags: hrm,diversiteit

Reacties

staal

Het is niet meer dan een Vlucht Regenwulpen, die komen elk jaar terug maar het beleid van een minister van onderwijs verandert elke keer na een nieuwe verkiezing.

De bezetting van het Maagdenhuis gebeurde in de 21 ste eeuw nadat er een antikraakwet aangenomen was waarin bepaald werd dat kraken een strafbaar feit is.

De rechtenfaculteit te Maastricht kent ook een dubieuze wijze van handelswijze lees eens de tekst zomerset onder het kopje 15 juli

Voeg reactie toe

privacy link