Haat en nijd bij de universiteit

24-01-2018

‘Alles van waarde is weerloos’. Dat geldt zeker voor een academische reputatie. De laatste jaren is de aandacht voor pesten op het werk toegenomen. Bij pesten denken we meestal aan (seksuele) intimidatie en het isoleren of bespotten van werknemers. Een vorm van pesten op het werk die tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen is het beschadigen van iemands academische reputatie. Toch is dat binnen universiteiten een regelmatig voorkomend verschijnsel.

 ‘Reputation bashing’ gebeurt op verschillende manieren. Een daarvan is het ontkennen of kleineren van iemands wetenschappelijke prestaties. ‘Dat onderzoek van hem, dat stelt niet veel voor.’ Een andere is het bagatelliseren van prestaties. ‘Die vier promoties per jaar en die vele publicaties in toptijdschriften, wat is daar nu bijzonder aan?’

‘Reputation bashing’ gebeurt vaak achter iemands rug en blijft bijna altijd onbestraft. Ik heb er zelf in mijn loopbaan een aantal malen mee te maken gehad. Zo belde een ‘UM-collega’ ooit met een subsidiegever, nadat ik een onderzoeksubsidie had gekregen, om te zeggen dat ze die subsidie niet aan mij maar aan hem hadden moeten geven.

Het motief voor ‘reputation bashing’ is vaak afgunst en jaloezie. Vooral mensen die opvallen of beter dan gemiddeld presteren lopen risico. Veel publicaties, veel promoties, veel onderzoeksubsidies en veel media-aandacht wekken nou eenmaal afgunst op. Als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, is er altijd wel iemand bereid de zeis ter hand te nemen.

Wat te doen als je slachtoffer bent? Het beste advies is: verlaag je niet tot het niveau van de ‘reputation bashers’. De eerste reactie als je reputatie wordt besmeurd is dat je wilt terugvechten. Dat levert niets op. Je kan beter kalm en waardig blijven. Concentreer je op je werk en bedenk dat ‘actions speak louder than words’.

‘Reputation bashing’ is een vorm van intimidatie. Slachtoffers verdienen bescherming. Universiteitsbestuurders schieten hierin nog wel eens tekort. Ze negeren of ontkennen het probleem. Soms zijn ze er ook zelf mede schuldig aan.

‘Reputatie bashing’ is schadelijk is voor de academische vrijheid. Het kan er toe leiden dat mensen niet meer zeggen wat ze vinden uit vrees dat dit verdere intimidatie oproept. Het creëert een onveilige werksituatie.

Reputatie is het belangrijkste kapitaal dat wetenschappers hebben. Alle reden om zuinig te zijn op dat kapitaal en ‘reputation bashers’ aan te pakken.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education

Haat en nijd bij de universiteit
WimGroot
Auteur: Redactie
Categoriëen: nieuws_boven
Tags: wim

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.