Vier miljoen voor ‘voorloper’ Einstein Telescoop

Provincie legt drie miljoen bij

12-09-2018

MAASTRICHT. De UM ontvangt samen met enkele zusterinstellingen en partners vier miljoen aan Europese subsidie voor een proefopstelling om zwaartekrachtgolven te meten. Dat is een opsteker aangezien Zuid-Limburg, naast Sardinië en Hongarije, in de running is voor de uiteindelijke Einstein Telescoop. Ook zal de UM een nieuw onderzoeksinstituut op poten zetten.

“In feite bouwen we een kleine versie van de apparatuur, niet om daarmee golven te meten, maar om kinderziektes uit te bannen”, zegt natuurkundig theoreticus Gideon Koekoek, die de zwaartekrachtkar trekt aan de UM. “Zo’n testfaciliteit is belangrijk voor de UM omdat we daarmee een kenniscentrum worden waar onderzoekers kunnen aankloppen voor alles wat met de nieuwste technologie te maken heeft.”

De proefopstelling is voor een universiteit zelfs interessanter dan de telescoop zelf, zegt Thomas Cleij, decaan van de faculteit Science and Engineering. “De Einstein Telescoop is belangrijk voor de regionale economie, maar de ontwikkeling van het prototype heeft een geweldige wetenschappelijke impact. Daarmee zouden we leidend in Europa worden op het vlak van gravitatiegolven. ”

Maar let wel, zegt Koekoek: “De interreg-subsidie van vier miljoen is slechts een startkapitaal, in totaal hebben we zo’n vijftien miljoen nodig.” De provincie overweegt om ongeveer drie miljoen bij te dragen, zegt Cleij. Het project wordt uitgevoerd door een Vlaams-Nederlands consortium, waarin onder meer het het instituut voor subatomaire fysica Nikhef en en de universiteiten van Hasselt, Leuven en Eindhoven meedoen.

Ondertussen is het Nikhef al bezig met proefboringen in de grensregio. Vorig jaar is de geologische bodem in Terziet in kaart gebracht, afgelopen maart is dat in het Voerense gehucht De Planck gebeurt. Daarbij heeft het Nikhef gebruik gemaakt van een driehonderd meter diepe waterput. Precies de diepte waarop de tunnels van de Einstein Telescoop worden gebouwd.

Vier miljoen voor ‘voorloper’ Einstein Telescoop
Zwaartekrachtgolven