Pavlov hoogleraren

Medewerkerscolumn

02-10-2018

Tilburg University is het brekebeentje onder de universiteiten. De affaires stapelen zich op. Het meest recent zijn de fouten en slordigheden in een proefschrift over salafisme. Het CvB in Tilburg heeft een externe deskundige ingeschakeld om het proefschrift te beoordelen. De promotor, Ruben Gowricham, heeft al erkend dat het proefschrift onjuistheden bevat en een erratum aangekondigd. Hoogleraar Gowricham kwam al eerder in opspraak omdat hij promovendi geld vroeg voor begeleiding bij hun onderzoek. Ook kreeg hij van Tilburg University €35.000 per promotie. Zo verdiende hij in vier jaar tijd €220.000. Gowricham is niet de enige Tilburgse hoogleraar die in opspraak is geraakt. Het radioprogramma Argos onthulde dat hoogleraar John Rijsman 17 promoties per jaar had. Argos omschreef Tilburg University als een promotiefabriek. Ook bij Rijsman zijn er ernstige twijfels over de kwaliteit van de afgeleverde proefschriften. Verder was er nog de hoogleraar Arie de Ruyter die een miljoen euro ontving van de universiteit voor 47 promoties en hoogleraar Jaap van den Herik die €75.000 kreeg voor het begeleiden van drie promovendi. Tegen De Ruyter loopt inmiddels en strafrechtelijk onderzoek.  En dan hebben we Diederik Stapel nog niet genoemd. Wat is er mis in Tilburg?

Al vier jaar geleden was bekend dat een universiteit in Nederland plotseling een onverklaarbaar sterke toename in het aantal promoties had. Het ministerie van onderwijs heeft daarop de promotiebonus verlaagd om de financiele prikkel bij de promotiefabriek te verminderen.
Het is zonneklaar dat het  College van Bestuur van Tilburg University voor een belangrijk deel schuldig is aan deze affaires. Het CvB kreeg geen argwaan bij de 17 promoties per jaar bij een verder onbekende hoogleraar als Rijsman, ging in zee met een dubieuze hoogleraar als Gowricham en betaalde De Ruyter een miljoen euro voor het begeleiden van promovendi.

Hoogleraren die door geld gedreven worden horen niet op een universiteit thuis. Hoogleraren zijn geen roedel Pavlov honden die kwijlend achter een promotiebonus moeten aanhollen. Het CvB van Tilburg University heeft mensen tot hoogleraar benoemd die niet professorabel zijn.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education

 

Pavlov hoogleraren
WimGroot
Auteur: Redactie
Categoriëen: nieuws_boven
Tags: wim

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.