We komen naar u toe!

12-09-2019

Anonieme briefjes op de deurmat van de redactie. Mailtjes van bezorgde mensen die ab-so-luut niet in de krant willen. Of iemand die ons aanklampt in de wandelgangen. Regelmatig klopt een student of medewerker aan om een vermeend onrecht aan te kaarten. Hoe bepaal je als blad of het om een serieus probleem gaat dat in Observant thuishoort? Blijkt het een personeelsconflict tussen twee individuen, dan doen we niets. Wij kunnen uit de kluwen van emoties, feiten, verdachtmakingen en meningen onmogelijk destilleren wie gelijk heeft. Dat is iets voor een (scheids)rechter.

In veel andere gevallen gaan we op onderzoek uit.  We vragen stukken op, we bellen, mailen, interviewen, zetten als het nuttig is een oproep op Facebook of op een website als Sharing is Caring. Soms levert dat een artikel op, soms ook niet. Dan is het of een storm in een glas water, of we krijgen de feiten niet boven tafel.

Sinds kort maken we ook gebruik van een andere weg. We komen naar u toe! Zo zat mijn collega WD afgelopen week anderhalf uur in het studentenservicecentrum met een groot bord voor haar neus. ‘Heb jij ervaring met discriminatie op de kamermarkt, of heb je daarvan gehoord? Deel het met ons.’  De officiële instanties kunnen er de vinger niet achter krijgen, maar als we de verhalen mogen geloven die ons via studenten ter ore komen, heeft lang niet iedereen evenveel kans op een kamer. De ene verhuurder zou alleen Nederlandse meisjes (DUTCH girls only) toelaten, de ander alleen Duitse meisjes. Een enkeling wil helemaal geen studenten, of trekt op het laatste moment de huurovereenkomst in als blijkt dat de nieuwe studenthuurder uit Oost-Europa komt.

Hoe groot is dit probleem? Zijn het incidenten of is het schering en inslag? Op de website Sharing is Caring buitelen de reacties over elkaar heen na onze oproep. Aan het tafeltje in het SSC doet een Russische student haar verhaal en laat een Nederlandse student weten dat met name haar buitenlandse vrienden last hebben van discriminatie op de kamermarkt. Wij zoeken verder (we zullen uiteraard ook de huisbazen vragen) en hopen dit najaar een artikel hierover te publiceren.

Los daarvan levert zo’n ‘Observant op Locatie’ ook een aardige bijvangst op. Je ziet heel wat studenten en medewerkers, praat met deze en gene, hoort nog eens wat en schuift - zoals deze keer - even aan bij een groep Franstalige studenten uit Visé en Luik. Of ze willen meedoen met de stijl- en modeserie op de achterpagina? Een paar lachen een beetje verlegen, nee, nee, maar een van hen wil wel. Binnenkort op de achterpagina.

 

 

We komen naar u toe!
Redactioneel