Nee, er komt geen Bergzuster

26-09-2019

“Ik werd in mijn eerste jaar A-lid bij een onafhankelijk herendispuut. Ik noem geen naam, ik wil niet natrappen. Ik werd heel close met de andere twee aspirant-leden en kon het echt goed vinden met de rest van het dispuut, dacht ik. Eén week voor het einde van de A-tijd, die drie maanden duurde, kreeg ik te horen dat ik geen lid mocht worden. Daar ben ik een jaar zwaar depressief van geweest. Mijn eerste jaar is erdoor vergald. Dit kun je mensen niet aandoen, dit is zo heftig. En hoewel ik het al lang geleden achter me heb gelaten, zou ik toch graag nog eens met het toenmalige bestuur hierover praten.” Dit zei oud-student rechten en oud-studentmedewerker van Observant, Niels van der Laan, in ons eerste nummer na de zomer. Het fragment kwam deze week ter sprake tijden een vergadering van onze redactieraad, een club die Observant kritisch leest en kijkt of wij doen wat we in ons beleidsplan beloven. Ze waren vol lof over de nieuwe serie waarin alumni vertellen of hun dromen zijn uitgekomen. Maar dit fragment was wel heftig, klonk het. Pas toen herinnerde ik me dat dit verhaal een heel positief staartje heeft gekregen. In een mailtje liet Van der Laan onlangs weten dat een lid van het desbetreffende dispuut contact had opgenomen, hij was “behoorlijk geschrokken” en wilde graag samen lunchen. Aldus geschiedde. “Her artikel brengt een boel teweeg”, concludeerde een montere Van der Laan.

De redactieraad bleek ook de serie waarin een student vertelt over zijn kledingkeuze te waarderen. Maar miste tegelijkertijd een (student)columnist à la Cato Boeschoten (nu studerend in Leiden) of de soms venijnige, vaak humoristische Albert Bergbroeder (alweer een dik jaar gedwongen met pensioen).  We blijven zoeken naar waardige opvolgers. En nee, er komt geen Bergzuster, zoals een redactieraadslid suggereerde met een nadrukkelijk hoofdknik in mijn richting. Ik ben daar niet voor in de wieg gelegd.

Het is druk deze week, want behalve de redactieraad krijgen we ook de Kring van Hoofdredacteuren op bezoek. Dat zijn de collega’s van de zusterbladen (universiteiten en hogescholen) die hier komen vergaderen. Normaal doen we dat in Utrecht, dat ligt immers centraal, maar vanwege ons veertigjarig bestaan zakken ze met zijn allen af naar het zuiden. De meesten hebben een hotel geboekt, want behalve een vergadering, krijgen ze een rondleiding door de universitaire binnenstad, een lunch op het Tapijnterrein, een borrel bij Tribunal en daarna eten en de stad in. U bent gewaarschuwd.

Nee, er komt geen Bergzuster
Redactioneel