Weten zonder te meten

01-10-2019

Meten is weten. Dit cliché houden wetenschappers graag aan de samenleving voor. Kwantificeren mag dan een kerntaak van de wetenschap zijn, voor de wetenschap zelf gaat dat niet meer op. Bij NWO is het niet langer toegestaan om in subsidievoorstellen de H-score (een maat voor hoe vaak het werk van een onderzoeker wordt geciteerd) en de impact factor (een maat voor hoe vaak het tijdschrift waar de onderzoeker in publiceert wordt geciteerd) te vermelden.

Bij het NWO-Veni programma voor pas gepromoveerde onderzoekers mogen aanvragers niet meer een systematisch overzicht geven van publicaties, buitenlandervaring en andere wetenschappelijke activiteiten, maar moeten ze een ‘narratief CV’ schrijven. Bij andere NWO-subsidieprogramma’s zal het narratief CV ook de nu gebruikelijke opsomming van prestaties gaan vervangen.

De verandering die NWO doorvoert, typeert de veranderende opvattingen over de wetenschap. Wetenschap wordt steeds minder gezien als een zoektocht naar de waarheid door te meten en te analyseren, en steeds meer als een verhaal naast vele andere verhalen.

De verandering reflecteert ook een algemene maatschappelijke tendens waarbij het zoeken naar de nuance plaats heeft gemaakt voor het denken in uitersten. Tien jaar geleden moest alles gemeten worden: het aantal publicaties, het aantal citaties, de impact van het tijdschrift. Als je niet het benodigde aantal punten had gehaald kon je een benoeming tot UHD of hoogleraar wel vergeten. Nu mag er niets meer gemeten worden en gaat het om het verhaal. Een genuanceerde opvatting waarbij een verhalend CV een aanvulling is op het overzicht van prestaties is niet meer mogelijk.

Is een narratief CV beter dan het meten van output? Als de wereld iets van economen kan leren dan is het dat elke regel zijn eigen prikkel creëert. Het meten van wetenschappelijke output heeft geleid tot een enorme toename in de wetenschappelijke productie. Een narratief CV geeft een prikkel om een mooi en pakkend levensverhaal te vertellen. Ongetwijfeld bieden universiteiten binnenkort een cursus ‘interessant CV schrijven’ aan. 

Meten is weten: we houden het anderen voor, maar zelf geloven we er kennelijk niet meer in.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education

 

 

Weten zonder te meten
WimGroot
Auteur: Redactie
Categoriëen: nieuws_boven
Tags: wim

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.