Percentage vrouwelijke hoogleraren flink omhoog

22-10-2019

NEDERLAND/MAASTRICHT. De Nederlandse universiteiten tellen steeds meer vrouwelijke hoogleraren. Bijna een op de vier (23 procent) is nu een vrouw, blijkt uit de jongste tellingen. Wel zijn er flinke verschillen tussen de universiteiten. Maastricht zit al boven de 25 procent.  

Van oudsher zijn er weinig vrouwelijke hoogleraren in Nederland, maar daar komt langzaamaan verandering in. De Open Universiteit loopt voorop: daar is inmiddels 35 procent van de hoogleraren vrouw. De Universiteit Maastricht zit met 26 procent in de middenmoot.

Onderaan staat de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar vrouwen slechts 15 procent van de hoogleraarsfuncties voor hun rekening nemen. Aan de vier technische universiteiten zijn de percentages niet veel hoger.

Alle universiteiten zagen het aandeel vrouwelijke hoogleraren toenemen, behalve Wageningen: die universiteit blijft steken op 17 procent.

Voor de hoogleraren is altijd veel aandacht. Er zijn streefcijfers voor afgesproken. In de academische rangen daaronder is ook enige vooruitgang te bespeuren, maar wel minder.

Het aandeel vrouwelijke promovendi is al jaren 44 procent. Universitair docenten zijn vaker dan vroeger vrouwen, maar de toename is niet zo sterk als bij de hoogleraren. Het aandeel vrouwelijke universitair hoofddocenten nam zelfs af.

HOP, Bas Belleman

Percentage vrouwelijke hoogleraren flink omhoog
© HOP. Bron: VSNU, WOPI 2018. Percentages in fte (voltijdsbanen). Peildatum 31 dec 2018.
Grafiek vrouwelijke wetenschappers aan universiteiten. © HOP. Bron: VSNU, WOPI 2018. Percentages in fte (voltijdsbanen). Peildatum 31 dec 2018.