Piepen en kraken

10-12-2019

Minister Engelshoven van Onderwijs vindt dat het piept en kraakt aan de universiteit. Docenten en onderzoekers zijn schapen met vijf poten. Hierdoor is de werkdruk hoog. Om de schaapjes weer op vier poten te laten staan, wil ze de competitiedruk verminderen. 

Of de werkdruk aan universiteiten echt zo hoog is als wordt beweerd, daarover valt te twisten. Ik heb er in elk geval nooit wat van gemerkt. Maar de maatregelen die de minister voorstelt zal de competitiedruk alleen maar doen toenemen. 

Een van de oorzaken van de hoge werkdruk is volgens de minister dat docenten aan de universiteit veel tijd kwijt zijn aan onderwijs, terwijl tegelijkertijd het geven van onderwijs ondergewaardeerd wordt. Om daar iets aan te doen wil ze twee onderwijsprijzen instellen. Zal dit de waardering voor onderwijstaken vergroten? Ik denk het niet. Als een enkeling een prijs ontvangt voor goed onderwijs, zal dat niet veel veranderen aan de algehele waardering voor onderwijs. Wat het wel tot gevolg zal hebben is dat universiteiten de druk op docenten verhogen om de prijs in de wacht te slepen.

De minister wil verder €100 miljoen overhevelen van NWO naar de universiteiten. Ze denkt hiermee de aanvraagdruk bij NWO te verminderen. Het effect van deze maatregel zal echter precies het tegenovergestelde zijn. Universiteiten zullen hopelijk het grootste deel van het extra geld gebruiken om meer onderzoekers aan te nemen. Ongetwijfeld zal een deel ook worden verspild aan onderzoekscoördinatoren en andere vergadertijgers. Een deel van deze nieuwe onderzoekers zal een subsidievoorstel voor NWO gaan schrijven. Door de overheveling heeft NWO minder subsidie te verdelen. Per saldo zal door de overheveling de aanvraagdruk bij NWO toenemen en de kans op honorering van subsidievoorstellen afnemen.

Door de plannen van minister Engelshoven zal het alleen nog maar meer gaan piepen en kraken.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education

Piepen en kraken
Wim de Groot
Auteur: Redactie
Tags: wim

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.