"Bij de cyberaanval waren we in ons eentje, de coronacrisis is wereldwijd"

Interview met Nick Bos, hoofd van het crisismanagementteam

18-03-2020

Na de cybercrisis rond de jaarwisseling moet de Universiteit Maastricht nu het hoofd bieden aan het coronavirus. Opnieuw is er een crisismanagementteam (CMT) in het leven geroepen, opnieuw aangevoerd door de vicevoorzitter van het college van bestuur, Nick Bos. “Bij de cyberaanval waren wij in ons eentje en moesten we zelf onze weg vinden, nu gaat het om een wereldwijde crisis en kunnen we mede varen op het RIVM en de GGD.”

Al weken geleden stond de coronacrisis, die toen nog voor veel mensen vooral een Chinees probleem was, op de agenda van het college van bestuur. Er was overleg met diverse mensen, er werd gekeken naar mogelijke scenario’s. Op woensdag 4 maart – “je ziet dat het groot wordt, al weet je niet hoe groot. Je weet wel dat een meer dirigistische aanpak op zijn plaats is”, zegt Nick Bos – werd voor de tweede keer in korte tijd een crisismanagementteam aan de UM samengesteld. “We hebben een protocol voor tijden van crisis, we oefenen daar ook vaker mee. Het eerste wat het kernteam - dat bestaat uit ongeveer zeven mensen – doet, is bepalen: wat zijn de vraagstukken, wat zijn de doelgroepen? En vervolgens: wie hebben we aan tafel nodig? Welke experts? Als het gaat om onderwijs, dan praten we bijvoorbeeld met de vicerector onderwijs Harm Hospers. Hij neemt onze vragen mee en bespreekt die met hoofden van bureau onderwijs, studentendecanen en -psychologen, roosteraars. Doel is steeds om rijke informatie te krijgen diep uit de faculteiten en servicecentra. Op basis daarvan nemen we besluiten. Het gaat ook andersom, dat wij ons buigen over vragen uit de universiteit.”

Onderwijs online

Vorige week donderdag 12 maart kondigde premier Rutte het voorlopige einde aan van fysieke hoorcolleges. Enkele uren later werd duidelijk dat ook de rest van het onderwijs online zou gaan. “We werden er niet door overvallen, we hielden er rekening mee en hadden al besloten om volledig online te gaan, juist ook vanwege het internationale karakter van de UM. Je weet dat veel studenten naar huis zullen willen als de coronacrisis ons bereikt. Punt was wel dat wij geen online universiteit zijn, we komen van ver. We hebben ons daar versneld mee bezig gehouden. Het is mooi om te zien dat de eerste succesvolle online onderwijsgroepssessies al hebben plaatsgevonden, maar er gaan ook dingen mis, dat hoort erbij. Het vraagt een andere werkwijze voor docenten, het is pas dinsdag, we zijn net begonnen.”

Verschil toen en nu

Het CMT zet de lijnen uit en daar komen ook weer alle lijnen bij elkaar, legt Bos uit. Dat was bij de cybercrisis zo, en dat is nu zo. “Je werkt ook deels met dezelfde mensen. En we stemmen steeds af met directeuren, decanen, externe partijen als de VSNU, het ministerie, de Onderwijsinspectie. Het grote verschil is dat bij de vorige crisis wij de enige universiteit waren, nu zijn we een van de velen. Wij hoeven niet alleen naar een oplossing te zoeken, heel wetenschappelijk Europa ligt plat, we kunnen het samen doen. We hebben op een aantal terreinen duidelijke richtlijnen van het RIVM en de GGD, die volgen we. De keuzes zijn niet heel moeilijk, die wijzen zich bijna vanzelf, zeker als je ook goed luistert naar de organisatie. Bij het cyberverhaal moesten we zelf onze weg vinden.”  Een ander belangrijk verschil: “Bij de cybercrisis ging het om een morele keuze: betalen we de hackers, hoe verwerpelijk ook, of niet? Dat soort morele dilemma’s heb je nu niet.”

Isolement

De kans is groot dat de volgende blokperiode, periode 5, ook online zal plaatsvinden. “We denken na wat we kunnen doen voor studenten die alleen op hun kamer zitten, of thuis zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze betrokken blijven, dat ze niet in een isolement geraken.” Hij noemt de initiatieven van studenten die zich aanbieden om te helpen, “ontzettend leuk en bemoedigend. Dat ze uit zichzelf die verantwoordelijkheid nemen.” Hij beseft dat studievertraging niet uitgesloten is, “in die context moeten we er ook over praten of we het bindend studieadvies handhaven. Al is dat een landelijke discussie.”

Geen sinecure

Het is zijn tweede voorzitterschap van een CMT in heel korte tijd. Is dat vol te houden? “Er komt veel op je af met verstrekkende gevolgen. Het is geen sinecure en het is vermoeiend, maar als je ziet hoeveel mensen zich inzetten ten behoeve van de universiteit, dan geeft dat ook energie. De sfeer is goed, we hoeven niet tegen de stroom in te roeien. Maar ik moet erop letten; je wilt niet vanwege vermoeidheid een verkeerde beslissing nemen.”

 

Nick Bos, voorzitter crisismanagementteam
Auteur: Riki Janssen

Quinten Tolboom

Categoriëen: nieuws_boven,
Tags: cyberaanval,coronavirus,corona,epidemie

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.