Ondergesneeuwd door het corona-nieuws

02-04-2020

Het schijnt dat verroosteraars zich in de vreemdste bochten moeten wringen zodat ook studenten van overzee op een (redelijk) normale tijd hun online onderwijsgroep kunnen volgen. Daar zit een verhaal in. En wat te denken van de pubquiz die het bestuur van Koko in elkaar zet en waaraan deze woensdag toute Maastricht kan deelnemen? Of de financiële nood van studenten die hun baantje kwijt zijn geraakt en nu op zwart zaad zitten? Dat is een serie portretjes waard.

De bron van corona-onderwerpen lijkt vooralsnog onuitputtelijk. Tijdens onze maandagochtendzoom vergadering gaat het er vooral om wie tijd heeft voor welk artikel. Mooi, zult u denken. Ja, maar er zit ook een keerzijde aan al het corona-mediageweld. Andere - lees: niet corona - onderwerpen komen niet of nauwelijks aan bod of raken ondergesneeuwd. Zo hebben we nog een paar boeiende - niet aan de actualiteit gebonden - artikelen liggen over ethische dilemma’s in de wetenschap, een interview met een zwaartekracht-geleerde, met scriptieprijswinnaars, de nieuwe voorzitter van de Maastrichtse Jonge Akademie, studenten die vertellen over hun kledingstijl. Die staan nu voor later gepland, als er weer wat meer ruimte komt. Op de eerste plaats in ons eigen hoofd. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik ’s ochtends de Volkskrant-site open valt mijn blik toch eerst en vooral op het coronanieuws, en de analyses, opinies en columns die erover gaan.

Welk nieuws raakt ondergesneeuwd? Landelijk: dat wat niet direct met corona te maken heeft, maar daarom niet minder interessant is. Zoals minister Ank Bijleveld van Defensie die vorige week de Tweede Kamer liet weten dat de VS wel degelijk 70 burgerdoden had geteld na de Nederlandse luchtaanval op de Irakese stad Hawija. Iets wat ze eerder ontkende. Normaal zou dit meteen tot een Kamerdebat en moties van wantrouwen leiden. Of het vertrek van de fractievoorzitter van DENK, Kuzu. Hij vond het werk een te grote wissel trekken op zijn privéleven, zei hij vorige week. Nu lijkt daar heel wat meer, en vooral minder onschuldigs achter te zitten.

Dichtbij huis hebben we het interne onderzoek naar vermeende misstanden in (het inmiddels failliete) universiteitsbedrijf VitaK dat Observant kon inzien. Daar was, zo meldden De Limburger en De Groene afgelopen zomer, meer dan tien jaar geleden stevig gesjoemeld. Wetenschappelijk medewerker Schurgers zou op frauduleuze wijze 70 duizend euro op zijn privérekening hebben ontvangen, er zou met patenten zijn geschoven, en hoe zat het met de vijf ton aan bonus die Vitak-directeur Vermeer na zijn pensioen kreeg?

Wat zegt de UM er nu zelf van, na het feitenonderzoek? De UM concludeert dat onderzoeker Schurgers zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan “financiële onrechtmatigheden”, waarvoor hij toen ook is gestraft. Het woord fraude wil de universiteit overigens niet in de mond nemen, dit in tegenstelling tot de directie van Vitak die de zaak jaren geleden onderzocht. Wat de universiteit betreft is het klaar, hij werd eind 2017 tot hoogleraar benoemd en kan zijn werk voortzetten.

Maar wat is het verschil tussen fraude, fraudeleuze praktijken, financiële onrechtmatigheden? Jammer dat hoofdpersoon Schurgers (nog) niet bereid is tot een interview. Dat zou een hoop kunnen ophelderen.

 

Lees hier het artikel, geschreven door collega WD. 

 

Ondergesneeuwd door het corona-nieuws
redactioneel