Wij zijn niemands vijand

20-11-2020

Fake news, verspreiden van leugens, vooringenomen. De aanhoudende verdachtmakingen van de pers door Donald Trump en consorten; zouden die doorsijpelen tot in de onderwijsgroepen en vergaderruimtes van de Universiteit Maastricht? En zo ook hier het wantrouwen jegens journalisten en media voeden? Die gedachte kwam op tijdens onze laatste redactievergadering deze week. De aanleiding? Collega WD vroeg ongeveer twee maanden geleden studentraadsleden van de faculteit Science and Engineering naar hun ervaringen met het toen net ingevoerde hybride onderwijs. De rest van de redactie peilde elders de meningen. Ikzelf klopte bij Fasos aan en kreeg snel en uitgebreid een reactie.

Zo niet collega WD. Ook na een paar mailtjes kwam er geen antwoord op de vraag. En dus schreven we een verhaal over hybride onderwijs aan de UM waarin de stem van de FSE-student ontbrak. Geen ramp, maar wel jammer.

Wat bleek? Van de vraag van Observant was een aantal studenten zo geschrokken dat ze zich gemeld hadden bij het facultaire hoofd marketing en communicatie: hoe moeten we omgaan met de pers? En dat werd deze week in de F-raad besproken. In het bijzijn van het hoofd M&C van FSE en een woordvoerder van de Berg. Ook collega WD, die de vergadering bijwoonde als verslaggever, werd gevraagd om een toelichting.

Het stemde tot nadenken in de redactie: was dit het gevolg van de fake news atmosfeer en de daardoor opgeroepen argwaan ten opzichte van de media? Of leest de student van vandaag geen kranten meer en heeft hij of zij geen idee wie of wat we zijn en hoe (serieuze) journalisten te werk gaan? Of zijn ze bang om iets verkeerds te zeggen? We kwamen er niet echt uit.

Maar het heeft wel tot een nieuw voornemen geleid: bij het aantreden van een nieuwe raad vragen we voortaan vijf minuten spreektijd zodat we kunnen uitleggen welke rol Observant in de UM heeft. Dat we willen berichten over datgene wat er in de UM-gemeenschap speelt en dat we daarvoor ons oor te luisteren leggen bij zoveel mogelijk partijen, dus bij studenten en medewerkers, van alle faculteiten en servicecentra. En ook: dat je echt geen mediatraining nodig hebt om ons te woord te staan. Het resultaat daarvan is meestal verkramping, en we zijn hier niet in politiek Den Haag tenslotte. Wees naturel, wees niet bang. We zijn er niet op uit om iemand een hak te zetten. Het is zoals collega WD uitlegde aan de raadsleden: wij zijn niemands vijand.

Wij zijn niemands vijand
redactioneel
Auteur: Riki Janssen

Simone Golob

Tags: redactioneel

Reacties

Anoniem

Het gaat niet alleen om het wantrouwen van journalisten, maar ook om het vrezen van de gevolgen als je kritisch bent. Wie kritisch is, is tegen en loopt het risico het temoeten ontgelden. Dat is, impliciet en soms zelfs expliciet, steeds meer de cultuur aan het worden. Daarom rennen deze studenten meteen naar het bestuur. De universiteit is niet meer van docenten en studenten, maar van de bestuurders.

Voeg reactie toe

privacy link