Opinie: Verzwegen zorgen

Opinie Maarten Doorman

08-12-2020

Het is goed dat Observant aandacht besteedt aan de ongehoorde werkdruk van docenten bij UCM. Daar is een lovenswaardige poging gedaan om on site onderwijs te handhaven, wat in een gebouw met zoveel kleine ruimtes (De Nieuwenhof) geen sinecure is. De aanpak houdt in dat groepen in kleinere groepen worden opgedeeld, zodat tutoren in plaats van twee, en soms drie keer hetzelfde, nu vier of zelfs zes keer hetzelfde moeten doen. Waarbij technische complicaties nog een rol spelen omdat een deel van de studenten in die kleine groepjes toch weer on line die on site groepen mag volgen.

Een onopvallend zinnetje raakte mij in het artikel nog het meest: “Een jonge docent met wie Observant sprak (...) wil, net als andere geïnterviewde docenten, anoniem blijven.” Ik denk niet dat we hier de getroffen docenten of Observant een verwijt moeten maken, het lijkt mij eerder een zin die de decaan en het College van Bestuur eens goed tot zich moeten laten doordringen en mee zouden kunnen nemen voor een moment van contemplatie onder de kerstboom.

Het systeem waarin steeds meer docenten telkens af moeten wachten of er voor hen onderwijs op eigen gebied beschikbaar is, en hoeveel, is een mooie afspiegeling van onze neoliberale maatschappij vol zzp-ers en contractwerkers die goedkoop en afhankelijk zijn. Het hardst treft dit bij ons jonge docenten met tijdelijke aanstellingen, die vaak al onderzoek in hun vrije tijd moeten doen en op het uitblijven van resultaten meteen worden afgerekend. Dat in zulke omstandigheden niet iedereen vrijuit durft te spreken is begrijpelijk, maar staat haaks op alles waar een universiteit in mijn ogen voor staat.

Maarten Doorman, filosoof bij de faculteit Arts and Social Sciences

Opinie: Verzwegen zorgen
um
Auteur: Redactie

Loraine Bodewes

Categoriëen: nieuws_boven, Opinie
Tags: UCM,opinie,werkdruk,corona,online onderwijs

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.