De dominantie van de medische wetenschap

18-01-2021

De coronacrisis is niet het finest hour voor de economische wetenschap. De inbreng van economen tijdens de crisis is vooral genegeerd. Daarbij hielp het niet dat economen zich nogal eens tegenspraken. Zo beweerde de Nijmeegse hoogleraar Besturen van Veiligheid Ira Helsloot dat de economische schade door de eerste lockdown meer dan een miljoen euro per gewonnen levensjaar was, terwijl de Delftse risico-onderzoeker Bas Kolen berekende dat de lockdown-maatregelen vanuit gezondheidseconomisch oogpunt alleszins te verdedigen waren. Een aantal economen roert zich in het Redteam dat bij elke maatregel van de overheid nog strenger ingrijpen eist, terwijl economen van herstel.nl zeggen dat de maatregelen te streng zijn en versoepeld moeten worden.

Ook andere wetenschappen hebben weinig in te brengen. Zo hoorden we ethici wel over de hypothetische vraag of een eventueel laatste ic-bed door loting verdeeld moet worden of naar een jongere moet gaan, maar niet of het gerechtvaardigd is dat zorgmedewerkers eerder gevaccineerd worden dan kwetsbare ouderen. Tot nu toe heb ik nergens een bestuurskundige analyse gezien waarom het test- en vaccinatiebeleid zo chaotisch is verlopen.

De dominantie van de medische wetenschap is groot. Kinderartsen wordt om hun deskundige mening gevraagd over het sluiten van de scholen, ziekenhuisbestuurders bepalen wie als eerste wordt gevaccineerd en een virologe die een reis naar China gaat maken, wordt door het NOS-journaal op Schiphol uitgezwaaid.

Niemand twijfelt aan de opvattingen van artsen. Als wordt gezegd dat het R-getal van het coronavirus 0.9 is en zal stijgen tot 1.4 bij de Britse variant van het virus, is er niemand die dat nuanceert. Als wordt beweerd dat een coronamaatregel de R met 0.03 verlaagt, stelt niemand dat openlijk ter discussie. Wat meer tegengas tegen de dominantie van de medische wetenschap zou goed zijn.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education

De dominantie van de medische wetenschap
Wim Groot columnist