Nieuwbouw proefdiervoorziening flink vertraagd

Nieuwbouw proefdiervoorziening flink vertraagd

27-01-2021 · Nieuws

MAASTRICHT. De bouw van een nieuwe proefdiervoorziening in Randwyck, het biomedisch centrum (BMC), is flink vertraagd. Dit jaar zou het klaar zijn, maar dat lukt bij lange na niet. Overleggen met mogelijke bouwbedrijven en technici duren langer dan gepland; hun prijzen zouden te hoog zijn. Begin februari zal het college van bestuur, samen met de bestuurders van de faculteit Health, Medicine and Life sciences, meer duidelijkheid geven.

Het proefdiercentrum van de Universiteit Maastricht is al heel lang aan vervanging toe. De faculteit Health, Medicine and Life sciences kondigde reeds in 2011 nieuwbouw aan. Geen overbodige luxe bleek in 2013, toen Observant er een rondleiding kreeg. De ruimte was te klein en ook logistiek moest het beter, zodat onderzoekers niet met hun muizen of ratten over de gangen hoefden, naar hun eigen lab. Want het risico op infecties voor de dieren (waardoor ze onbruikbaar zijn) is daardoor alleen maar groter. Verder was er kritiek op de ligging, tegenover de Universiteitssingel 40 waar psychologen en gezondheidswetenschappers zicht hebben op de buitenruimte voor grotere dieren. Bovendien zat het ventilatiesysteem aan zijn maximumcapaciteit.

Inmiddels is men jaren verder en is de apparatuur “dusdanig verouderd dat een aantal vervangingsinvesteringen niet verder kunnen worden uitgesteld”, staat er in de begroting van 2021 van de FHML. “Wel wordt altijd bezien of de aan te schaffen apparatuur meegenomen kan worden naar het nieuwe centrum.” Volgens Andreas Teubner, directeur van de proefdiervoorziening, gaat het bijvoorbeeld om de aankoop van operatietafels en ventilatoren. Hij benadrukt dat ze verder aan alle “wettelijke en wetenschappelijke eisen” voldoen.

Het nieuwe BMC komt op de hoek van de Universiteitssingel en Oxfordlaan. De bouwvergunning was rond in september 2019. Bezwaren waren er wonderwel niet ingediend, ook niet door de stichting Animal Rights. Die had immers aangekondigd juridische acties te zullen ondernemen. Wel stuurde hun voorman een brief naar het college van bestuur met het verzoek te stoppen met dierproeven en niet te starten met de bouw.

Activisten hebben de afgelopen jaren regelmatig van zich laten horen. In augustus 2014 was het hek van de dam toen bleek dat er labradors werden ingezet voor cardiologisch onderzoek. Demonstraties en bedreigingen leidden ertoe dat het onderzoek werd opgeschort en kort daarop gestopt.

Afgelopen maandag 25 januari schreven de twee Nijmeegse onderzoekers Willem Mulder en Judith Homberg een opiniestuk in de Volkskrant, vóór dierproeven. Tientallen wetenschappers ondertekenden het pleidooi – ook een handvol van de UM. “De coronacrisis leert dat dierproefvrij onderzoek onwenselijk en onmogelijk is als we wel vaccins tegen een pandemie willen”, betogen zij. Vervanging van proefdieronderzoek is “nog lang niet haalbaar” en een versnelde transitie naar zo veel mogelijk proefdiervrij onderzoek zou “heel erg onverstandig” zijn.

Auteur: Wendy Degens
Categoriëen: Nieuws
Tags: dierproeven,proefdieren,bmc,proefdierencentrum,biomedisch centrum

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.