Hij mag ons bijpraten over de sterren

Een nieuwe collega

19-05-2021

Hoe hou je de teamgeest overeind als iedereen thuis werkt? En hoe zorg je op afstand voor medewerkers die in de knel komen? Laatst nam ik deel aan een UM-workshop voor leidinggevenden in tijden van corona. Er werden ervaringen uitgewisseld en best practices gedeeld. Er waren nuttige tips en adviezen.

Algemene beeld: er wordt heel hard gewerkt, uitputting dreigt her en der. Bazen rennen zich rot om naast het gewone werk - dat nu ook extra tijd kost - tijd vrij te maken voor gesprekken met individuele medewerkers, maar ook voor groepssessies die de teamspirit hoog moeten houden. De korte gesprekjes bij de koffieautomaat en waterkoeler worden node gemist.

Het risico op miscommunicatie is per mail of app vele malen groter, klonk het. Net als de kans op escalatie. De lontjes worden er door alle stress immers niet langer op.

Deel je zorgen met je team, luidde het advies van twee deskundigen, stel je kwetsbaar op, blijf empathisch en geef je medewerkers vertrouwen.

Een van de grote uitdagingen, zo bleek tijdens de workshop, is het inwerken van nieuwe stafleden. Ze kennen hun collega’s niet, weten niet hoe de organisatie werkt. Training on the job kun je vergeten. En even checken hoe het bevalt? “Normaal vraag je af en toe bij de koffieautomaat hoe het met iemand gaat, heel informeel. Nu moet alles via de telefoon, app of zoom, dan is het contact toch minder. Mensen raken verloren.” 

Op dat punt kon ik (gelukkig) niet meepraten. Wij voerden onlangs de laatste sollicitatiegesprekken met kandidaten voor de tijdelijke baan van junior-journalist. In een grote ruimte op de Minderbroedersberg. Net afgestudeerde masters vroegen we het hemd van het lijf. We zagen dat ze het spannend vonden, dat ze hun beste beentje voorzetten en soms ontwapenend eerlijk waren. We hadden geen last van vertraging, geen last van slechte WiFi-verbindingen. En achteraf bespraken we aan diezelfde grote tafel wie het moest worden. De keus is gevallen op een afgestudeerde in de sterrenkunde. Hij begint half augustus en zal zijn nieuwe collega’s in het kleine keukentje aan de Lenculenstraat 14 tegenkomen. We zullen langs zijn open kantoordeur lopen en vragen hoe het gaat. We laten hem de universiteit zien, kennismaken met het studentenleven, en zullen hem vooral heel veel uitleggen en vertellen over journalistiek. En hij kan ons bijpraten over de sterren, want dat is niet onze sterkste kant.