Geen algehele stop op woningsplitsing in Maastricht

Tussentijds aan het beleid gaan morrelen, vindt de wethouder onverstandig en ingewikkeld

26-05-2021 · Nieuws

MAASTRICHT. In sommige straten in Maastricht staat de leefbaarheid zo onder druk dat studentenhuisvesting direct een halt moet worden toegeroepen. Dat zeggen de Partij Veilig Maastricht en de SP, die er gisteravond, 25 mei, tijdens de gemeenteraadsvergadering gezamenlijk een motie over indienden. Verantwoordelijk wethouder Vivianne Heijnen ziet er echter niets in om nu, tussentijds, het woningsplitsingsbeleid te onderzoeken of aan te passen.

Aanleiding is het groeiend aantal klachten van bewoners uit straten als de Heerderweg in Wyckerpoort. Zij stuurden begin dit jaar een brandbrief naar de gemeente omdat ze het niet eens zijn met nog meer kamergewijze verhuur in hun straat. In een artikel in De Limburger wezen bewoners Hein Smedts en Menno Alkema niet de studenten aan als schuldigen, maar de beleggers die steeds meer huizen opkopen en vervolgens splitsen en verhuren.
Ze zijn echter niet de enigen in Maastricht die zich roeren. Bewoners van de Mockstraat in Scharn, de Hertogsingel en in Wyck komen met vergelijkbare verhalen, vertelde CDA-raadslid Mat Brüll gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

In 2016 is het woningsplitsingsbeleid in Maastricht ingevoerd. Er was behoefte aan duidelijke regels; wanneer mag je een woning verbouwen tot een pand met kamers of zelfstandige studio’s? Aan welke eisen moeten ze voldoen? Daarnaast wilde de gemeente ingrijpen in wijken waar de leefbaarheid onder druk stond. De zogeheten 40-40-40 regeling werd ingevoerd: in Maastricht mogen er niet meer dan 120 nieuwe studentenkamers per jaar bijkomen. Daarbij gelden ook andere regels, zoals een maximumpercentage aan studentenwoningen in straten (quotum) en een verbod op clustering (geen rits studentenhuizen naast elkaar). Voor het splitsen en omzetten van woningen voor andere doelgroepen, zoals expats en starters, wordt dan weer een uitzondering gemaakt.

De wens van de Partij Veilig Maastricht (PVM) dat de wethouder “zo spoedig mogelijk” onderzoekt op welke manier “een onmiddellijke stop op woningsplitsing” kan worden ingevoerd, gaat niet in vervulling. Wethouder Heijnen kijkt naar het einde van het jaar, als de evaluatie op de agenda staat. Tussentijds aan het beleid gaan morrelen, vindt ze onverstandig en ingewikkeld, zo zegt ze tijdens de raadsvergadering.

Het hele pakket aan maatregelen wordt straks onder de loep genomen, stelt ze, en ze wil daar niet nu al een of twee dingen uitlichten. Bovendien is ze niet voor een algehele stop op woningsplitsing omdat het ten koste kan gaan van bijvoorbeeld expats en starters. Ze benadrukt – omdat ze “meldingen van de inwoners serieus neemt” – dat de gemeente blijft controleren, niet alleen “een check in het register of er een of twee mensen wonen”, maar ook een fysieke controle. En als een huiseigenaar de regels omzeilt en er studenten laat wonen terwijl het voor starters is bedoeld, komt de gemeente in actie.

De motie van de PVM wordt verworpen; een meerderheid van de raad gaat mee in het advies van Heijnen om het er pas tijdens de evaluatie van het woonbeleid over te hebben.

Een andere motie, van de Liberale Partij Maastricht, om niet alleen kamers, maar ook grote panden met zelfstandige wooneenheden voor studenten, nu al te laten meetellen in het straatquotum, haalde het gisteravond evenmin.

 

 

Geen algehele stop op woningsplitsing in Maastricht
Fietsen tegen gevel
Auteur: Wendy Degens

Foto: Observant

Tags: student&stad,studentenhuisvesting,studentenwoningen,splitsing,woningsplitsing,gemeente

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.