Een krant wil de feiten op tafel krijgen

Een krant wil de feiten op tafel krijgen

Hebben we wel een verhaal?

28-05-2021

Net voor het Pinksterweekend viel de nieuwsbrief van het Diversity & Inclusivity Office in mijn mailbox. Gericht aan de “UM-gemeenschap”. “Spreek je uit tegen haat”, luidt de aanhef. Er zou sprake zijn van een “uitbarsting van haat jegens Islamitische – en Joodse leden van onze gemeenschap”, staat er even verder. Door mensen uit dezelfde UM-gemeenschap.

Verontrustend nieuws waar een rechtgeaarde journalist (en die niet alleen) meer van wil weten. Een “uitbarsting”? Die “velen heeft geraakt”? Dan hebben we het dus over (waarschijnlijk) veel daders en (zeker) veel getroffenen. Om hoeveel gevallen gaat het? Wat krijgen ze allemaal naar hun hoofd geslingerd? En wie zijn die belagers? Zijn er slachtoffers die hun verhaal willen doen, eventueel anoniem?

We vragen het aan de diversiteitsambtenaar van de UM, onder wier naam de nieuwsbrief is verstuurd. Dat gebeurt meteen na het Pinksterweekend, maar levert niet veel antwoorden op. Harde cijfers krijgen we niet, zelfs geen schattingen.  En nee, ook geen voorbeelden van haatmails of bedreigingen. Dat zou de polarisatie alleen maar vergroten, klinkt het. En helaas, ze wil ook geen contact leggen met getroffenen voor een interview. Dat zou de zaak in haar ogen geen goed doen en afleiden van waarom het in haar ogen om gaat: dat men in de UM-gemeenschap goed voor elkaar zorgt.

Dat laatste is een loffelijk streven, maar een krant wil de feiten boven water krijgen; de zaak lijkt ernstig genoeg.

We hebben daarom ons eigen netwerk ingezet: wie weet hier meer van en kan ons in contact brengen met getroffen medewerkers en studenten? Dat levert tot op heden niets op.

Wat hebben we uiteindelijk in handen? Nauwelijks meer dan de inhoud van de nieuwsbrief. Terwijl het woord “uitbarsting” om toelichting en vooral onderbouwing schreeuwt. Moeten we dan wel een nieuwsbericht publiceren? Daarover waren we het in de redactie niet meteen eens. We hebben niks te melden, we voegen niets toe, klonk het. Nou, reageerde een ander, niet iedereen ziet zo’n nieuwsbrief, dus toch maar wel. Maar dan moet er ook in dat we geen (nieuwe) feiten boven tafel hebben gehaald.

Zo gezegd, zo gedaan.

Weet u meer? Laat het ons weten.