Geen Mecc-feesten, geen cantus, wel sportdag, BBQ en festival

Geen Mecc-feesten, geen cantus, wel sportdag, BBQ en festival

Inkom 2021: toch nog met beperkingen vanwege corona

16-08-2021 · Nieuws

MAASTRICHT. De feesten in het MECC, de Opening op maandag op het Vrijthof en de cantus gaan niet door, verder blijft het programma van de Inkom 2021 grotendeels intact. Wel is soms een testbewijs nodig om bij een evenement binnen te komen. Dit jaar doen drieduizend eerstejaars en zeshonderd mentoren mee.

De Werkgroep Inkom had graag meer eerstejaars toegelaten, zegt voorzitter Iris Vloet, “maar vanwege alle coronamaatregelen hebben we ervoor gekozen om het bij drieduizend te houden. Dat aantal is goed te behappen.”

Qua maatregelen kent het programma evenementen waarbij wel en geen testbewijs nodig is. Op de Sportdag hoeft het niet, op de AquaLounge (in het Geusseltbad) ook niet. Wel houdt daar iedereen 1,5 meter afstand en volgt de looproutes.

Een testbewijs is onder meer vereist op het Festival op de Griend (dinsdagmiddag), de BBQ op de Tapijn (woensdag einde middag), en het Culture Carnival in het Bonnefanten Museum (donderdagavond). Als bezoekers staan en rondlopen, zoals op het Festival, geldt een maximum van 750. Zit iedereen, zoals bij de BBQ of de OpenAir Cinema (vrijdagavond bij de Onze Lieve Vrouwe Wal), dan mag tweederde van het terrein gevuld zijn.

Studenten uit de Europese Unie kunnen net als de Nederlanders een QR-code laten zien; wie van buiten de EU komt, moet elke dag een testbewijs meenemen; de uitslag mag niet ouder zijn dan 24 uur.

Vloet: “Vanwege de beperkingen zijn de ouderejaars nu helaas niet welkom. Dat is jammer, want ze kennen het studentenleven van binnenuit en zijn een bron van informatie voor de nieuwkomers.”

Alle evenementen zijn te scharen onder cultuur, sport of informatie. In plaats van de Opening die voor vanavond stond gepland serveren studentenverenigingen maaltijden om er de sfeer te proeven.

Niet alleen de zonnige kanten maar ook de valkuilen van het studentenleven passeren deze week de revue. Tijdens lezingen en workshops - zie College Tour - zal een personal coach een boekje opendoen over burnout, hoog sensitiviteit en gezond egoïsme. Want ja, steeds meer studenten hebben last van psychische klachten, ook vóór de coronacrisis al. De andere lezingen gaan over natuurbehoud en politiek.

De politiek komt ook aan bod in het Studentendebat, geleid door filosoof Teun Dekker en psycholoog Arie van der Lugt. Daar zullen de jongerenafdelingen van politieke partijen onderling de degens kruisen, maar ook studentenverenigingen gaan er in debat.