F-raad SBE kritisch over nieuwe master

F-raad SBE kritisch over nieuwe master

"Als ik een recruiter zou zijn en ik zie dat studenten twee diploma’s krijgen voor 60 ects, dan zou ik vragen stellen over de waarde daarvan"

24-09-2021 · Nieuws

MAASTRICHT. Slechts 60 ects voor een double degree master waarbij studenten zowel in Maastricht als bij de Universiteit van York kunnen studeren? “Diploma-inflatie”, klinkt het tijdens de jongste faculteitsvergadering van de School of Business and Economics (SBE). En: Gaat zo’n opleiding wel door de accreditatie komen? Studentleden vragen zich daarbij af hoe de stad Maastricht nog meer studenten gaat huisvesten. 

De nieuwe eenjarige master Sustainable Business: Leadership Innovation and Management (SUBLIM) leverde afgelopen dinsdag een uitvoerige discussie op. Struikelblok is het dubbele diploma. De master is een samenwerking tussen de Universiteit Maastricht en de Universiteit van York in het Verenigd Koninkrijk. Inschrijven kan in beide steden en studenten kunnen aan beide universiteiten vakken volgen, hun groepsproject doen of hun scriptie schrijven. Wie aan beide instituten studeert en het programma nominaal afsluit, ontvangt een dubbel diploma, een double degree. Het programma is in York al goedgekeurd en dit academisch jaar begonnen, maar aan deze kant van de Noordzee ligt het plan momenteel ter goedkeuring bij het college van bestuur van de UM en gaat het begin oktober naar de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De York-studenten die nu al zijn gestart, krijgen in York onderwijs vanuit de UM, maar ontvangen een single degree van York.

“Het programma bestaat uit 60 ects, maar onze studenten ontvangen een dubbele graad. Gaat de NVAO daar geen problemen mee hebben?”, wil Caren Schelleman, raadslid namens het wetenschappelijk personeel (wp), weten. Annemarie van Zeijl-Rozema, kartrekker van SUBLIM, denkt van niet. Daar staat niets over in de NVAO-regels en daarnaast vindt ze dat een dubbel diploma goed te verantwoorden is. “Het extraatje zit hem in de persoonlijke ontwikkeling, het studeren in een ander land, expertise van een andere universiteit en zakelijke buitenlandse contacten.”

“Voor mij is dat te minimaal voor een dubbele graad”, zegt Alexander Louwes, raadslid namens het ondersteunend en beheerspersoneel (obp). “Je verwacht dat studenten hiervoor extra werk moeten doen. Een tweede scriptie bijvoorbeeld.” Ook Marc Dijk, raadslid namens het wp, is niet overtuigd. “De buitenlandervaring klinkt een beetje als een uitwisseling. Ik kan me voorstellen dat de NVAO hier kritisch over is.”

“Er zijn meer double degree programma’s bij SBE waarbij er een gezamenlijke scriptie wordt geschreven”, reageert Anita van Gils, directeur van de masterprogramma’s. Een joint degree – waarbij twee universiteiten samen een diploma geven – was het initiële plan, maar dat bleek niet mogelijk. Onder andere omdat het niet samenging met de eisen die aan de prestigieuze Triple Crown accreditatie (slechts 1 procent van alle business schools van de wereld heeft deze) van de SBE worden gesteld. 

Bob Joormann, raadslid namens het obp, maakt zich zorgen over de reputatie van de faculteit en universiteit. “Diploma-inflatie is het eerste woord dat in mij opkomt. Als ik een recruiter zou zijn en ik zie dat studenten twee diploma’s krijgen voor 60 ects, dan zou ik vragen stellen over de waarde daarvan. Welke invloed heeft dat op de UM?”

De studentengeleding heeft bezwaren van andere aard. “Een nieuw programma betekent nog meer studenten die problemen zullen hebben met het vinden van een kamer”, zegt Kim Sommer. “Dat komt de huidige crisis niet ten goede.” Ook maakt ze zich zorgen over de kwaliteit van de tutoren. “De enorme groei van de UM zorgt ervoor dat er soms mensen lesgeven die niet eens in hetzelfde vakgebied geschoold zijn.”

“De UM is druk met het huizenprobleem bezig”, reageert decaan Peter Møllgaard. “De markt is uit balans dit jaar. De UM doet wat ze kan, maar ze kan de markt alleen beïnvloeden, ze zit niet aan de knoppen.” Daarnaast zegt Møllgaard toe komend kalenderjaar kritisch naar het aantal bachelor en masteropleidingen van SBE te kijken. De tweede opmerking van Sommer blijft onbeantwoord. 

Ondanks alle kritiek en bezwaren werd er op twee stemmen na (een tegen en een onthouding, beide van studentleden) ingestemd met het huidige plan voor de master.