Op korte termijn geen studentenhuisvesting in Overmaze

Op korte termijn geen studentenhuisvesting in Overmaze

Gevoelig dossier: buurtbewoners Limmel klagen al jaren over overlast van studenten

29-09-2021 · Nieuws

MAASTRICHT. Op korte termijn zullen studenten niet worden ondergebracht in de voormalige gevangenis Overmaze in Limmel, deelt wethouder Vivianne Heijnen mee aan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering, dinsdagavond 28 september.

Wel worden er gesprekken gevoerd met het Rijksvastgoedbedrijf over de lange termijn-invulling van het leegstaande gebouw. Het is een gevoelig dossier en er zullen heel wat obstakels moeten worden genomen. Zo heeft Buurtnetwerk Limmel al in een brief laten weten dat zij tegenstander zijn van de tijdelijke opvang van studenten. De wijk klaagt al jaren over overlast van studenten (ruim een op de drie inwoners van Limmel is student). De buurtbewoners willen een structurele oplossing voor het gebouw en stellen een “magic mix bewoning” voor van starters, statushouders en senioren.

Het was gemeenteraadslid Alexander Lurvink (Groep Alexander Lurvink) die de studentenhuisvestingscrisis op de agenda zette. In een motie vroeg hij de gemeente om te onderzoeken hoe snel Overmaze, met zo'n 600 units, geschikt kan worden gemaakt voor studenten (én starters, statushouders en senioren, zodat er een mix ontstaat). Doordat zijn motie afgelopen dinsdag een aantal keer werd aangepast en de meerderheid van de raad meer tijd wilde om zich voor te bereiden (bovendien was de eindtijd van de vergadering in zicht), is hij aangehouden tot de raadsvergadering op 19 oktober.

Lurvink is niet de enige die naar Overmaze kijkt. Ook Maurice Evers, hoofd van Maastricht Housing, schetst de voormalige gevangenis als ideale “overstroomlocatie”, een gebouw waar studenten terecht kunnen als de nood hoog is. Tijdens de laatste vergadering van de universiteitsraad, woensdag 22 september, benadrukte Evers dat het gebouw de afgelopen jaren al meermaals door de Universiteit Maastricht is genoemd, maar dat de gemeente terughoudend is.

Nadat Overmaze als penitentiaire inrichting werd gesloten, zijn er jarenlang asielzoekers gehuisvest. Sinds 1 april is het een tijdelijke opvang voor daklozen van het Leger des Heils, omdat in hun pand aan de Statensingel de coronamaatregelen niet konden worden nageleefd. Met het opheffen van de coronaregels verhuist de dag- en nachtopvang vanaf november weer terug naar de Statensingel.

Dit artikel is na publicatie aangepast. Er komen geen vijftig extra kamers in Gerlachus. Wethouder Vivianne Heijnen vergiste zich toen ze dat zei tijdens de raadsvergadering van de gemeente. Er waren die dag vijftig studenten gaan kijken naar de slechts elf duo-appartementen (voor 22 studenten) die wel voor deze doelgroep zijn gereserveerd in verband met de kamercrisis in Maastricht. 

Auteur: Wendy Degens

Foto: Kleon3, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: overmaze, kamercrisis, kamertekort, zoektocht, huisvesting, student & stad, studentenhuisvesting,gerlachus

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.