“Nu al bellen? Straks wordt het misschien erger”

“Nu al bellen? Straks wordt het misschien erger”

Studentenoverlast campus Annadal

13-10-2021 · Achtergrond

MAASTRICHT. “Lower your voice”, “Quiet please”, klinkt het afgelopen vrijdagnacht rond 2 uur bij de fietsenstalling op de Annadalcampus. De bewakers spreken alle studenten aan die het feestje in het C-gebouw verlaten of bij de rookplek naast de fietsenstalling een sigaretje gaan roken. “Sorry”, reageren de studenten; ze zijn snel stil en van het feestje in het gebouw is buiten niets te horen. Een rustige avond, beaamt de bewaking. Toch ligt de buurt “enkele keren per week” ’s nachts wakker. 

Ruim 800 studenten wonen er op de Annadalcampus, zeshonderd in het Guesthouse van de Universiteit Maastricht en 225 in het M-gebouw van studentenhuisvester Xior. De bewoners van de aangrenzende straten ervaren ’s nachts veel overlast. Jo Hendrix en Mia Houben, bewoners van het Louis Pasteurpad, slapen met de ramen en deuren gesloten, maar verstaan letterlijk de gesprekken die op de noodtrappen van het M-gebouw gevoerd worden. “Het is een grote klankkast. En meestal is het geen rustig gesprek, maar geroep, geschreeuw en feestgeluiden”, zeggen ze. 

Privacy

De afspraak is dat buurtbewoners bij overlast de bewaking bellen. “Dat zijn aardige en nette mensen van goede wil”, zegt Houben. “Maar ze worden overweldigd door de grote aantallen studenten.” Haar man valt haar bij: “De studenten hoeven in verband met de privacy hun naam niet te zeggen. Of ze liegen en houden bewakers voor de gek.” Daarnaast is het vaak zo dat de overlastgevers geen bewoners zijn en van buiten komen, klinkt het. Houben, met tranen in de ogen en trillende stem: “Als we om negen uur wat horen, denken we: ‘Gaan we al bellen?, straks wordt het misschien erger’.” En zo ligt het koppel ’s nachts ook in bed. Te denken of het misschien erger wordt.

René Dohmen, bewoner van de Kochstraat, heeft onder meer last van rokende studenten naast de fietsenstalling en mensen die ’s nachts buiten blijven hangen op de parkeerplaats en balkons. “Als er tien mensen staan te roken en in een jolige bui zijn, dan is dat best een kabaal. Vaak is er ook nog alcohol in het spel.” Ook Dohmen benadrukt: “Het is een grote klankkast. De bewakers zijn machteloos. Er zitten rechtenstudenten tussen die hun positie goed weten.”

Een andere frustratie van de buurt: de snelle doorloop op de campus. “Er komen steeds nieuwe studenten”, zegt Dohmen. “Als de mensen die in september zijn gekomen met Kerst zijn ‘opgevoed’, gaan ze weg en komt er een nieuwe lichting. Het excuus dat we vaak horen is ‘ze zijn nog nieuw en weten de regels nog niet goed’ of ‘ze zijn bijna weg, dus weten dat hen niets meer kan gebeuren’.”

Politieauto’s

Alles hebben ze geprobeerd: overleg met de gemeente, een bemiddelaar, gesprekken met de wethouder en verhuurders. Ze zetten een mailsysteem op om alle klachten zorgvuldig te registreren. Zelfs telefoontjes naar handhaving en de politie leverden niets op. Dohmen: “Handhaving is na 10 uur niet meer beschikbaar en als we de politie bellen vragen ze: ‘Hoeveel auto’s denkt u dat wij ‘s nachts op de weg hebben, meneer Dohmen?’”

Geen nonnenklooster

Maar afgelopen vrijdagnacht blijft het rustig. Studenten die voor een sigaretje buitenkomen of vanuit de stad met hun fiets over het kiezelpad komen aanrijden op het Annadalterrein zijn direct stil als de bewakers hen aanspreken. Ook een blikje bier wordt meteen terug naar binnen gebracht na een dringend verzoek: “No alcohol outside, please.”

Helemaal machteloos zijn de bewakers dus niet. Als de sensoren op de deuren naar de brandtrappen afgaan, gaan ze er direct op af. Daar mogen bewoners niet komen als er geen nood is. “Daarnaast lopen we regelmatig een rondje door het gebouw om te controleren en te laten zien dat we er zijn. En na 11 uur staat minimaal een van ons hier buiten om de bewoners rustig te houden. We doen écht ons best, maar het is nou eenmaal geen nonnenklooster.”

De studenten lijken zich van geen kwaad bewust. “Ik snap dat de buurt graag goed wil slapen”, zegt een Duitse student die iets eerder werd gevraagd om rustiger met zijn vrienden te praten tijdens hun sigaretje. “Het is daarom goed dat de bewaking er is. Dat geeft ons ook een veilig gevoel.”

Stok om mee te slaan

“Het probleem van de buurt is terecht”, zegt Maurice Evers, hoofd studentenhuisvesting van de UM. Afgelopen jaar was er meer overlast dan normaal.” Maar hij vertelt erbij dat de UM op dit moment niet veel meer kan doen. “We hebben gedacht aan akoestische oplossingen, maar we kunnen moeilijk een muur om de campus bouwen. Een toegangssysteem rondom de hele campus zou wel nog kunnen, maar dat betekent nogal wat, zowel financieel als in de uitvoering.”

Dat de bewakers de namen niet kunnen vragen klopt niet, zegt Evers. “Studenten moeten hun sleutel – met daarop het kamernummer – laten zien als het gevraagd wordt. De bewaking schrijft vervolgens een rapport. Het probleem is dat vooral de bezoekers voor overlast zorgen.”

Een echte ‘stok’ om mee te slaan is er niet, geeft Evers toe. Het Guesthouse werkt met een gele- en rodekaartensysteem. Een gele kaart is een waarschuwing en een rode kaart is wegwezen. Zo’n gelekaartgesprek helpt vaak al veel, zegt Evers. Maar een rode kaart geven is nagenoeg onmogelijk. “Huurders worden door de wet beschermd. We kunnen ze niet uitzetten. Als we dat willen moeten we een dossier opbouwen en naar de rechter gaan. Dat duurt minimaal een jaar. Zo lang wonen ze er niet.” Ook iemand uit de opleiding zetten gaat niet. “Dat willen we ook niet. Iemand die bij DSM werkt wordt ook niet ontslagen als hij in zijn vrije tijd een feestje geeft en geluidsoverlast veroorzaakt. Wat wél helpt is een gesprek met de thuisuniversiteit van een uitwisselingsstudent. Die roepen hen vaak tot de orde of zelfs terug.” De ideale oplossing heeft Evers niet, maar een ding is zeker: “Het is lastig grip te krijgen op deze situatie.”

Woongenot

De buurt wil dat er meer geïnvesteerd wordt in handhaving, maar ziet het liefst dat het aantal studentburen drastisch omlaag gaat. Houben: “Zo veel studenten naast een woonwijk; dat gaat niet. De gemeente moet beter letten op de verhouding in de samenleving. De ‘gewone’ mensen gaan weg door de studentenoverlast. Dit is ook niet goed voor de reputatie van de universiteit in de stad.” Minder studenten is ook voor Dohmen de oplossing: “Ik snap dat de stad een probleem heeft met studentenhuisvesting, maar twintig jaar geleden woonden hier 120 studenten, nu tegen de 900. Het woongenot in de gebieden rondom de campus heeft hier erg onder te lijden.”

Auteur: Yuri Meesen

Foto: Observant

Tags: studentenoverlast,Annadal,Guesthouse

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.