Enquête UM: bijna helft van studenten slachtoffer van seksueel wangedrag

Enquête UM: bijna helft van studenten slachtoffer van seksueel wangedrag

Collegevoorzitter Letschert: “Resultaten zorgelijk, maar niet verrassend”

03-11-2021 · Nieuws

MAASTRICHT. Uit een enquête onder zo’n 2500 studenten van de Universiteit Maastricht blijkt dat bijna de helft enige vorm van seksueel geweld of intimidatie heeft ervaren tijdens de studietijd. In ongeveer één op de tien gevallen gaat het hierbij om verkrachting. Het grootste deel van de slachtoffers kent de dader vanuit de UM.

De studie, gefinancierd door het Diversity and Inclusivity Office, is uitgevoerd door een groep Maastrichtse onderzoekers. Hun resultaten onderschrijven een onderzoek naar seksueel geweld onder Nederlandse studenten dat Amnesty International afgelopen zomer presenteerde. Hieruit bleek 11 procent van de vrouwelijke en 1 procent van de mannelijke studenten het slachtoffer van verkrachting. Onder de Maastrichtse ondervraagden lagen deze percentages respectievelijk op 12,6 en 2,7 procent. In beide studies rekende men alle gevallen van penetratie zonder toestemming mee. Dat hoeft niet altijd gepaard te gaan met fysieke overmeestering.

Anders dan het Amnesty-rapport keek het Maastrichtse onderzoek ook naar andere vormen van seksueel geweld - zoals kussen of betasten zonder toestemming – en seksuele intimidatie. In het laatste geval is er weliswaar geen sprake van fysiek contact, maar wel van ongewenst gedrag, zoals het maken van ongepaste, seksueel getinte opmerkingen of het voortdurend vragen om seks ondanks een weigering. Meer dan een kwart van de studenten maakte sinds de start van hun opleiding aan de UM minstens één keer seksueel geweld mee; bijna 40 procent intimidatie. De onderzoekers zagen daarbij geen grote verschillen tussen de faculteiten.

Hoewel meer dan de helft de dader kent vanuit de UM, vond het wangedrag in het overgrote deel van de gevallen plaats buiten de universiteitsgebouwen: met name in studentenkamers en tijdens het uitgaansleven. In bijna negen op de tien gevallen was de dader een man. Daarnaast blijkt uit de enquête dat vrouwen, studenten met een beperking en LGBQ-studenten vaker slachtoffer waren van wangedrag. Ook kregen leden van verenigingen er vaker mee te maken dan niet-leden.

Bijna driekwart van de slachtoffers van seksueel geweld meldde negatieve gevolgen, zoals concentratieproblemen en hulpeloosheid. Toch maakte slechts een fractie van de slachtoffers (5,6 procent voor seksueel geweld en 10,2 procent voor intimidatie) melding van het incident bij de UM, via bijvoorbeeld een studieadviseur, vertrouwenspersoon of psycholoog.

Collegevoorzitter Rianne Letschert noemt de resultaten zorgelijk, maar is er niet door verrast. “Cijfers als deze kenden we al van studies op andere plekken. Daaruit weten we ook dat slachtoffers zich vaak niet melden, terwijl er genoeg signalen waren dat deze problemen ook aan de UM spelen. Het is daarom goed dat we nu concrete cijfers hebben. Vanuit hier kunnen we de discussie over dit onderwerp verder voeren.”

De resultaten van de enquête, die vorig jaar juni al plaatsvond, werden vandaag gepresenteerd tijdens een conferentie aan de UM. Daar ondertekende Letschert ook een door Amnesty opgesteld manifest tegen seksueel geweld. Hierin staat dat de universiteit zich moet inzetten voor preventie, onder meer door het aanbieden van cursussen voor studenten. Ook moet het voor slachtoffers makkelijker worden om melding te maken van wangedrag en om hulp te krijgen.

Foto: Shutterstock

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: seksueelgeweld,rapport,manifest,seksueelwangedrag,verkrachting,intimidatie

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.