Wetenschappelijk personeel: “Werkdruk lijkt niet minder, maar juist meer”

Wetenschappelijk personeel: “Werkdruk lijkt niet minder, maar juist meer”

Noodkreet tijdens vergadering universiteitsraad

09-11-2021 · Nieuws

MAASTRICHT. Hoe kan dat nou? Er is veel meer wetenschappelijk staf (zo’n 150 fte) ingehuurd, de UM eindigt dit jaar met een positief resultaat (voorlopige schatting: 3,8 miljoen) op de begroting, en toch is de werkdruk onverminderd hoog. Zo luidde de noodkreet van de wp-geleding tijdens de jongste universiteitsraadvergadering.

Het onderwerp kwam eind oktober aan de orde tijdens de bespreking van de universitaire financiën over de periode januari-augustus 2021. “We merken niets van al deze voorspoed op de werkvloer”, luidde het algemene gevoelen van de wp-geleding. Sterker: het werk lijkt alleen maar meer te worden, zei Katlijn Haesebrouck. Dat is precies de indruk die ook raadslid Mark Govers krijgt als hij in zijn omgeving kijkt. Haesebrouck wees erop dat sommige collega’s die niet aan onderzoek toekomen, zelfs de suggestie krijgen om daar maar een week vakantie voor op te nemen. Dan hoeven ze ook geen mails van studenten te beantwoorden.

Kunnen we niet van het geld dat we overhouden iets gebruiken om de zaken wat te versnellen, vroeg wp-raadslid Jenny Schell zich af.

En wie heeft er eigenlijk baat bij de gelden van het Nationaal Programma Onderwijs, wilde de raad weten. Dat is het steunpakket van de overheid voor het Nederlandse onderwijs ter compensatie van de coronamaatregelen: totaal 8,5 miljard, bijna 20 miljoen voor de UM. Dat blijkt echter niet aan vermindering van de werkdruk besteed te worden: “Het grootse deel gaat naar de verlenging van de aanstelling van postdocs en PhD’s die door corona vertraging in hun onderzoek hebben opgelopen”, legde Ruud Bollen, directeur Financiën uit. Dat is zo bepaald door het ministerie.

Het college van bestuur begreep de frustratie. Rector en inmiddels collegevoorzitter Rianne Letschert: “Een werkgroep onder leiding van [psychologiedecaan] Harald Merckelbach is bezig met de aanpassing van de normuren (hoeveel tijd krijgt een docent bijvoorbeeld voor het begeleiden van een masterscriptie, red.) en de inkorting van het academisch jaar. Werkdruk is een complex probleem. Het kost tijd.” Ook het feit dat het niet lukt om alle vacatures op te vullen - een landelijk probleem, aldus de vicevoorzitter van het college van bestuur, Nick Bos - helpt niet mee.

De raadsleden zullen hun opmerkingen nu niet verder toelichten, zo hebben ze collectief afgesproken. Ze wachten op de bespreking van de begroting 2022, laten ze desgevraagd weten.