Studenten Venlo publiceren wetenschappelijk artikel over visserij

Studenten Venlo publiceren wetenschappelijk artikel over visserij

"We waren gewaarschuwd voor de peer review"

24-11-2021 · Achtergrond

Vissers moeten een deel van de bijvangst aan land vernietigen, maar waarom geven we die vis niet aan de voedselbank? Studenten van het University College Venlo (UCV) schreven er een wetenschappelijk artikel over, dat onlangs is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Foods. Dat is uitzonderlijk.

Sinds het visserijbeleid van de EU is aangepast, mogen vissers de bijvangst in de netten niet langer teruggooien in zee. Die gaat mee aan land en telt mee in het toegestane quotum dat vissers mogen vangen. Het dient als stimulans om doelgerichter te vissen en bijvangst zoveel mogelijk terug te dringen. Volgens de Stichting De Noordzee draaide het in 2018 alleen al in Nederland om 70 duizend ton.

Eenmaal aan land wordt nu een deel van die bijvangst vernietigd. In Nederland betreft dat vooral ondermaatse schol en tong. Waarom niet naar de voedselbank brengen, vroegen zes UCV-studenten zich af. Ze volgden de verplichte onderzoeksperiode van een half jaar bij het University College.

De studenten stelden eerst een vragenlijst op om te achterhalen of de klanten van voedselbanken überhaupt geïnteresseerd zijn in vis. Van de driehonderd verstuurde vragenformulieren kwam de helft retour. En ja, driekwart van de respondenten zag uit naar de vis, ook omdat ze die zelden of nooit in de schappen tegenkwamen. "Het zou dus ook bijdragen aan de gezondheid van de klanten", zegt de Zwitserse tweedejaars Charlotte Herentrey (20), die deel uitmaakte van de groep van zes. 

Kritiek

Daarna spraken de studenten interviews af met de stakeholders waaronder visserij-organisaties, voedselbanken en experts. Tweedejaars Lea Bilić was verbijsterd dat ze zulke hooggeplaatste professionals aan de lijn kregen, waaronder onderzoekers die als autoriteit op hun vakgebied gelden. 

"Het interviewen was ook het meest stressvolle deel", zegt Bilić. "Het is echt een vaardigheid. Eén iemand hield een monoloog van drie minuten en wilde daarna afsluiten. Dan is het de kunst om zo'n gesprek gaande te houden en toch de vragen te stellen die je wilt stellen."

En dan moet die hele berg informatie op papier. Bilić: "Heel uitdagend en frustrerend om daar een leesbare en begrijpelijke tekst van te maken, ook omdat je je aan een woordgrens moet houden."

Toen moest de peer review nog komen, waarbij andere onderzoekers het artikel kritisch beoordelen. De studenten waren gelukkig gewaarschuwd door de promovenda die hen begeleidde, Madhura Rao. En ja, er kwam een karrevracht aan kritiek. Bilić: "Een van de drie reviewers raadde ons zelfs aan om nog meer interviews te doen, met vissers vooral, maar dat was geen optie. De review kostte ons twee maanden."

Bewustwording

Uit de interviews bleek al vroeg dat de Europese wetgeving in de weg zit: de ondermaatse vis mag niet naar de voedselbank omdat die wordt beschouwd als unfit for human consumption. Bilić: "We waren teleurgesteld toen we dit hoorden, maar daarna richtten we ons op de uitleg waarom het niet kan. In de hoop dat het de verschillende partijen aan het denken zet. En dat de regelgeving op termijn misschien wordt aangepast."

Herentrey: "Misschien hebben we toch enige bewustwording gecreëerd bij andere onderzoekers die het stokje hopelijk van ons overnemen en vervolgonderzoek doen."

 

Aan het wetenschappelijke artikel werkten mee: Lea Bilić, Essi Lethinen, Joanna Duwel, Malin Lee, Charlotte Herentrey, Maria Diaz Calixto

Foto: Pixabay

Categoriëen: Wetenschap,
Tags: Venlo,UCV,FSE,visserij

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.