Hybride, online, op de campus: flexibiliteit is het motto

Hybride, online, op de campus: flexibiliteit is het motto

Alle onderwijsvarianten komen dezer dagen voor aan de UM

01-12-2021 · Achtergrond

MAASTRICHT. Hybride, alleen online, of op de campus. Alle onderwijsvarianten komen dezer dagen voor aan de Universiteit Maastricht, blijkt uit een rondgang van Observant. Zo houdt de rechtenfaculteit het onderwijs zoveel mogelijk op de campus, en zijn de meeste onderwijsgroepen bij de faculteit Arts and Social Sciences hybride. Flexibiliteit is overal het motto.

Het onderwijs aan de Universiteit Maastricht gaat “waar nodig” online, kopte Observant vorige week donderdag. Dat ‘waar nodig’ slaat, blijkt nu, vooral op onderwijsgroepen die kampen met positief geteste studenten, of tutoren die thuis moeten blijven omdat hun kinderen niet naar school of het kinderdagverblijf kunnen. Om hoeveel groepen het gaat? Daar is geen zicht op. Het gaat om onderlinge afspraken tussen tutoren en studenten.

Rechten

Het uitgangspunt aan de rechtenfaculteit blijft: onderwijs op de campus, de vorm waar veel studenten ook de voorkeur aan geven, hoort Sjoerd Claessens, vice-decaan onderwijs. Maar uitzonderingen zijn mogelijk: “We zijn pragmatisch op het niveau van de onderwijsgroep.” Als het niet lukt, bijvoorbeeld omdat docenten thuis zitten met kinderen vanwege gesloten basisscholen en kinderdagopvang, wordt er naar een vervanger of een andere “passende oplossing” gezocht, staat er in het laatste Facultaire Journaal. Docenten die zich niet op hun gemak voelen op de campus kunnen zich melden bij hun leidinggevende. Zij krijgen of een grotere zaal, of de docent kan het onderwijs vanuit huis geven terwijl de studenten wel op de faculteit aanwezig zijn.

FSE

De onderwijsgroepen en practica aan de faculteit Science and Engineering vinden grotendeels op de campus plaats, zegt decaan Thomas Cleij. “We hechten aan ons intensieve onderwijs in kleine groepen op de campus.” Wel is er maatwerk voor het geval studenten of docenten door corona niet fysiek aanwezig kunnen zijn, “dat verschilt een beetje per programma”. Er zijn bijvoorbeeld hybride opties. “We switchen echter niet naar volledig online, tenzij niet anders mogelijk, omdat we hebben geleerd van de vorige lockdown. De negatieve impact op onze studenten van zo’n switch is veel te groot.”

Psychologie

De onderwijsgroepen zijn in principe hybride, laat Petra Hurks, vice-decaan onderwijs weten. Wie naar de campus wil komen, krijgt die kans, maar wie ziek is of bang voor een besmetting, kan online aanschuiven. Wat de practica betreft: per onderdeel bekijkt de faculteit wat de beste optie voor dat specifieke practicum is. De colleges zijn allemaal online. Hurks: “Studenten kunnen dus relatief veel naar de faculteit komen, mits ze geen symptomen hebben.”

FASoS

Bij de faculteit Arts and Social Sciences zijn de meeste onderwijsgroepen hybride. Dat betekent dat tenminste één student (die bijvoorbeeld coronagerelateerde klachten heeft, in quarantaine zit, of positief getest is) online meedoet, legt Giselle Bosse, vice-decaan onderwijs, uit. De afgelopen twee weken werkte een aantal groepen helemaal online: docenten waren aan huis gebonden omdat hun kinderen thuis zaten of zijzelf in quarantaine moesten.

Tutoren kunnen in nauw overleg met de programmacoördinator en de programmadirecteur de onderwijsgroep voor een week online geven als een of meer studenten positief testen. Dit gebeurde de afgelopen twee weken bij zo’n tien tot vijftien onderwijsgroepen, aldus Bosse. Zij wijst erop dat de situatie niet makkelijk is op dit moment, zowel stafleden als studenten maken zich zorgen over het besmettingsgevaar. Studentvertegenwoordigers hebben haar laten weten zich niet prettig te voelen bij het idee examens te moeten afleggen in het Mecc. Dit gebeurt altijd in grote groepen. Bosse: “Ik hoop dat het besluit van de UM om de 1,5 meter te garanderen in het Mecc hun zorgen wat weg kan nemen.”

UPDATE FASoS: Op woensdagmiddag 1 december, tijdens de faculteitsraadvergadering, liet Giselle Bosse weten dat drie examens van periode 2 niet zullen plaatsvinden in het Mecc. Zij zullen online afgenomen worden via Test Vision.

FHML

De faculteit Health, Medicine and Life sciences volgt de lijn van het college van bestuur, zegt onderwijsdirecteur Health, Jascha de Nooijer. Voor de onderwijsgroepen geldt dat zowel docenten als studenten hun eigen afweging mogen maken of zij op de campus of online willen deelnemen. De geplande ruimtes blijven in ieder geval gereserveerd zodat studenten en docenten die liever op de faculteit zijn voor het onderwijs die mogelijkheid hebben. Practica en trainingen die niet online aangeboden kunnen worden, vinden op de campus plaats.

SBE

Bij de School of Business and Economics is het deze laatste twee weken aan de tutoren van blokperiode 2 om te beslissen of het onderwijs op de campus is of online. Afgelopen dinsdagochtend blijkt tijdens een rondje door het pand aan de Tongersestraat 53 dat de onderwijsruimten waar licht brandt, nagenoeg vol zitten. Een enkeling draagt een mondkapje. Het is lastig om te schatten hoeveel onderwijsgroepen online plaatsvinden, want tutoren niet hoeven te registreren wat ze doen, zegt Mark Vluggen, opleidingsdirecteur van de bachelorstudies. “In mijn eigen mastercursus zijn veertien van de negentien onderwijsgroepen op dit moment nog op de campus, maar ik weet niet of dat representatief is voor de gehele populatie.”

Wendy Degens, Riki Janssen, Yuri Meesen

 

Auteur: Redactie

Foto: Loraine Bodewes

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: online,hybride,op de campus,corona,lockdown,besmetting,vaccinatie,coronapas

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.