Rechtenfaculteit: meer geld naar personeel

Rechtenfaculteit: meer geld naar personeel

De komende vijf jaar gaat het jaarlijks om een bedrag van zo'n 1 miljoen euro

08-12-2021 · Nieuws

MAASTRICHT. De rechtenfaculteit gaat (tijdelijk) investeren in haar staf. Niet alleen om de werkdruk te verlagen, maar ook om het landelijke programma Erkennen en Waarderen daadwerkelijk in te voeren. De komende vijf jaar gaat het jaarlijks om een bedrag van zo'n 1 miljoen euro. 

Het bestuur wil twaalf medewerkers aanstellen met een gecombineerde onderwijs- en onderzoekstaak (50/50), deelde decaan Jan Smits mee in de jongste faculteitsraadsvergadering. Deze wetenschappers krijgen een aanstelling voor zes jaar en zullen in die periode zowel moeten promoveren als hun BKO, Basiskwalificatie Onderwijs, moeten halen.
Raadsvoorzitter Roland Moerland noemt de combinatie van 50 procent lesgeven en 50 procent promotieonderzoek “pittig”. De onderwijstaak van promovendi is gewoonlijk veel kleiner. Volgens de decaan is er uiteindelijk weinig verschil met een ‘normaal’ promotietraject: deze mensen mogen er immers zes jaar over doen.

Verder wil het bestuur enkele academic teachers aanstellen, docenten die zich vooral bezighouden met onderwijsontwikkeling en leiderschap, geheel binnen het plaatje van Erkennen en Waarderen. Smits verwacht dat “onder de zittende docenten voldoende talent aanwezig is”.

Ook naar de ondersteunende staf gaat een pot met geld. Nieuw personeelsbeleid in het kader van Erkennen en Waarderen vraagt bijvoorbeeld om extra investeringen. Daarnaast zal de onderwijsplanning technisch ondersteund worden. Denk aan een systeem dat capgroepen en roosteraars helpt bij het maken van die planning.