Nieuw curriculum geneeskunde uitgesteld

Nieuw curriculum geneeskunde uitgesteld

Geen ruimte voor 'leerplaza's' in gebouw aan Universiteitssingel 50

16-12-2021

MAASTRICHT. Het nieuwe curriculum van de bachelor geneeskunde gaat een jaar later van start dan gepland. Vanwege corona begint men pas in september 2022. Eerst alleen in de (veel kleinere) Engelse track, vanaf 2024 ook in de Nederlandse bachelor. Ook komen er geen ‘leerplaza’s’. Voor deze grote pleinen waar studenten en experts elkaar kunnen ontmoeten is niet genoeg ruimte in het gebouw aan de Universiteitssingel 50.

De projectleiders gaven afgelopen dinsdag een update aan de faculteitsraad van de Faculty of Medicine, Health and Life sciences. In 2019 werd besloten tot een grote curriculumherziening, waarbij niet alleen de inhoud maar ook het onderwijsconcept zou worden aangepast. Geen traditionele onderwijsgroepen meer, geen colleges en een nieuwe manier van toetsing.

De toekomstige studenten zijn straks zelf de regisseur van hun eigen leerweg. Aan het begin van een blok krijgen ze een ‘Authentieke Professionele Taak’ met daarin een situatieschets. Ze hebben tien weken de tijd om zich de kennis en vaardigheden eigen te maken om deze taak te kunnen volbrengen. Hoe ze dat doen, is aan hen. Hun voortgang moeten ze bijhouden in een portfolio, dat aan het einde van het jaar wordt beoordeeld. Dan valt ook de beslissing of de student door mag naar het volgende studiejaar.

Onderdeel van het plan is het inrichten van leerplaza’s. Dit zijn ruimtes waarin studenten samenkomen. Om te studeren, met elkaar te overleggen, een training te volgen of met een expert (docent of clinicus) te praten. Men had gehoopt ruimte te kunnen creëren bij de verbouwing van Universiteitssingel 50, maar dat is niet gelukt. “Je hebt hiervoor een hele verdieping van het gebouw nodig”, zei Mirjam oude Egbrink, portefeuillehouder onderwijs, tijdens de raad. “Dat is gezien ons groeiscenario – studentenaantallen, maar ook onderzoek – niet haalbaar.”

De studenten van de Engelse track krijgen in eerste instantie wél een leerplaza. Op de vierde verdieping van UNS50 worden ruimtes gereserveerd die continu tot hun beschikking staan. “Ook dat is complex en vergt veel overleg, maar het lijkt te gaan lukken”, vertelde Sylvia Heeneman, bachelor coördinator van de International Track Medicine, aan de raad. “Zo kunnen we ons onderwijsconcept toch testen op de manier zoals het bedoeld is. Daar kunnen we van leren. Waar zit de meerwaarde en hoe kunnen we het zo inrichten dat je die meerwaarde ook zonder de leerplaza’s bereikt.”