Duidelijkere communicatie aan nieuwe studenten over krappe kamermarkt

Duidelijkere communicatie aan nieuwe studenten over krappe kamermarkt

“Zorg dat je een woning hebt voordat je naar Maastricht komt”

19-01-2022 · Nieuws

MAASTRICHT. Begin op tijd met zoeken, zorg dat je een woning hebt voordat je naar Maastricht komt en huisvesting is jouw verantwoordelijkheid. Dat is de strekking van het bericht aan alle nieuwe studenten van de Universiteit Maastricht. Het is op z’n zachtst gezegd niet gemakkelijk om een betaalbare kamer te vinden. En met een verwacht tekort van circa 700 studentenkamers in september is een vroege zoektocht geen overbodige luxe.

De boodschap is in principe niet heel anders dan vorig jaar, zegt Maurice Evers, hoofd Maastricht Housing. “Ook toen was ons belangrijkste punt: ‘Begin op tijd met zoeken’. Maar blijkbaar was dat niet duidelijk genoeg.” Het aangepaste bericht is in overeenstemming met de regels van koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL), meldt het college van bestuur in een schriftelijke update aan een commissie van de universiteitsraad. Maar de UNL drukt zich op zijn site sterker uit: “Het wordt studenten streng afgeraden om zonder huisvesting naar Nederland af te reizen.” Met andere woorden: ‘Kom maar niet als je geen dak boven je hoofd hebt’. Evers: “Het gaat ver om het zo te zeggen, maar uiteindelijk is dat wel de strekking.”
De Universiteit Twente zag zich vorig jaar augustus zelfs genoodzaakt om aan buitenlandse studenten te melden dat ze hun inschrijving aan de universiteit vanwege de kamernood maar moesten heroverwegen. “Zover willen wij niet gaan. Als je op tijd gaat zoeken, moet het lukken.”

Uitwisselingsstudenten

Overigens lijkt het probleem met huisvesting voor uitwisselingsstudenten die de komende maand naar Maastricht komen, vanzelf opgelost. Er was voor kerst nog bezorgdheid, maar “vanwege corona of omdat ze geen kamer kunnen vinden, heeft een aantal de komst geannuleerd”, zegt Evers. Of die laatste groep groot is, weet hij niet, “ik heb begrepen dat het er meer zijn dan normaal, maar dat huisvesting niet de belangrijkste reden is om te annuleren”. Zo’n vierhonderd studenten die wel voor een semester naar Maastricht komen, hebben onderdak gevonden in het Guesthouse.

Tussenjaar

Zorgen zijn er wel nog voor volgend academisch jaar. De universiteit verwacht dan een tekort van 700 kamers. Evers: “Misschien valt het mee omdat het leenstelsel wordt afgeschaft vanaf het academisch jaar 2023-2024. Schoolverlaters kiezen er wellicht voor om komend jaar een tussenjaar te nemen.” Om toch het zekere voor het onzekere te nemen, zoeken de UM en de gemeente naar een oplossing. Evers: “Een grote uitdaging.”

Graanmolen

De twee opties: tijdelijke ‘containerwoningen’ aan de Graanmolen, tegenover de Volvo-dealer in Randwyck, en uitbreiding aan de Sorbonne- en Salernolaan, vlakbij het ziekenhuis. “De Graanmolen is grond van de UM, ooit gekocht voor een eventuele Park & Ride voor het biomedisch centrum.” De oppervlakte is maar liefst 15 duizend vierkante meter, maar het is de minst waarschijnlijke oplossing vanwege “externe veiligheidsproblemen”. Er lopen gasleidingen onder de grond; bij de bouw van woningen moet daar rekening mee worden gehouden. Meer slagingskans heeft de uitbreiding van het aantal prefabwoningen aan de Sorbonne- en Salernolaan. Daar staan al 252 units sinds 2020. Omdat de grond van de universiteit is, zou een ontwikkelaar aan de slag kunnen via een erfpachtconstructie. Het vinden van een ontwikkelaar is een taak voor de universiteit, vertelt Evers.

Bijspringen

De situatie doet denken aan 2018. Toen trok de universiteit halverwege het academisch jaar ook aan de bel bij de gemeente over de krappe kamermarkt. Waar kon snel worden gebouwd of uitgebreid? De keuze viel uiteindelijk op Annadal. Het kostte de universiteit bloed, zweet en tranen om binnen een paar maanden tijd extra kamers te realiseren.
Dient de vraag zich aan: hoe zit het eigenlijk met de verdeling van taken? Is huisvesting niet simpelweg de verantwoordelijkheid van de gemeente? De primaire taak van een universiteit is onderwijs en onderzoek. Niet de kamermarkt. Dat de UM toch meermaals heeft moeten 'bijspringen', beseft ook Vivianne Heijnen, voorheen wethouder in Maastricht, inmiddels staatssecretaris in Den Haag. In een raadsinformatiebrief van eind december schrijft ze dat de UM in het recente verleden enkele malen heeft moeten helpen in "een tekortsituatie". Volgens Evers zal er in de toekomst dan ook goed overleg moeten plaatsvinden met de gemeente hoe dit kan worden voorkomen.

Hospitaverhuur

Gezien de krapte op de kamermarkt wil de gemeente hospitaverhuur verder onder de aandacht brengen. Er is contact met Hospi-Housing, een initiatief uit Utrecht dat studenten aan een hospita koppelt. Hen is gevraagd om een voorstel te doen voor een soortgelijk project in Maastricht, schrijft voormalig wethouder Vivianne Heijnen in een brief aan de gemeenteraad op 23 december.

Match Maastricht, onderdeel van de UM, richt zijn pijlen al een tijdje op het project HomeSharing, ook hospitaverhuur, maar met een sociale component. Inwonende studenten betalen minder huur in ruil voor hulp en ondersteuning aan de hospita (vier tot zeven uur per week, van strijken tot boodschappen). Volgens coördinator Hanna Hesemans zijn er “redelijk wat aanmeldingen van studenten, maar is de animo onder hospita’s nog niet heel groot. Corona helpt niet mee vanwege de angst om besmet te raken. Een andere, misschien nog wel belangrijkere reden, is dat hospita’s, vaak ouderen, huiverig zijn vanwege het slechte imago van studenten.” Ondanks de strenge selectie en de specifieke student die zich voor dit project aanmeldt, zijn ze bang dat ze een luidruchtige, feestende bewoner in huis halen.

Er wordt intussen gewerkt aan een pilot met woningcorporatie Servatius. In principe staan corporaties het niet toe dat huurders een ‘onderhuurder’ in huis nemen, vertelt Hesemans, maar aangezien er wel vraag naar is, staat Servatius open voor een kleinschalige proef. Daar zitten wel nog wat haken en ogen aan. Het in huis nemen van een student die ‘klusjes’ doet, kan gevolgen hebben voor zorg- of huurtoeslag en de belastingen. Daar buigt MatchMaastricht zich nu over, samen met studenten van het Legal Lab van Zuyd Hogeschool.

Auteur: Wendy Degens

Foto: Loraine Bodewes

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: hospita,homesharing, kamercrisis, kamernood, kamertekort, zoektocht, huisvesting, student & stad, studentenhuisvesting

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.