Wie slechts voldoet aan verlaagde BSA-norm, loopt studievertraging op

Wie slechts voldoet aan verlaagde BSA-norm, loopt studievertraging op

Verlaagd BSA geen effect op studieresultaten

15-02-2022 · Nieuws

MAASTRICHT. Studenten die in het eerste jaar de reguliere BSA-norm niet hebben gehaald, maar in deze coronajaren toch door mochten, lopen waarschijnlijk studievertraging op. Dat blijkt uit cijfers die afgelopen week aan de universiteitsraad werden gepresenteerd.

Door corona ontstond er een natuurlijk experiment, vertellen Business Analyst Onderwijs Patricia Meertens en beleidsadviseur onderwijs Shannen Jerbouh aan de raad. “De cohorten van 2016 tot en met 2018 hadden het standaard BSA, in 2019 was er geen en in 2020 was het verlaagd.”

Wat blijkt uit de verzamelde gegevens? Ongeacht of er wel, geen of een verlaagd BSA was, het percentage studenten dat aan de oude BSA-norm voldoet, is in alle jaren nagenoeg hetzelfde: het varieert van 73 tot 78 procent.

Zou het kunnen dat studenten toch slechter presteerden door corona, maar dat examens soepeler zijn nagekeken, vraagt studentraadslid Lotte Meerhoff zich af? Ja, dat kan volgens Jerbouh, die nog twee mogelijke verklaringen noemt. “Misschien zaten studenten tijdens corona vaker in de boeken dan daarvoor, omdat er minder te doen is. Een derde optie is dat er meer gefraudeerd is dan voorheen.” Al lijkt die laatste haar onwaarschijnlijk: “Het gaat om een landelijke trend, het lijkt ons niet aannemelijk dat op landelijke schaal is gefraudeerd.”

Wie echter de oude BSA-norm niet heeft gehaald, maar toch verder mocht vanwege een verlaagd BSA, lijkt de achterstand niet meer goed te maken en loopt dus studievertraging op, licht Jerbouh later telefonisch toe. Het gaat hier gemiddeld om een ruime 4 procent van het aantal eerstejaars dat een studie met BSA-norm volgt.