"Universiteiten kunnen nog een stap verder gaan en aangifte doen voor strafrechtelijke vervolging"

"Universiteiten kunnen nog een stap verder gaan en aangifte doen voor strafrechtelijke vervolging"

Opinie Fred Grünfeld

17-02-2022 · Opinie

Het Wob-verzoek dat The Rights Forum onlangs indiende bij alle Nederlandse universiteiten – waarin ze informatie en documenten opvragen over banden met Israëlische instellingen, en met organisaties die steun propageren voor de staat Israël – vindt Fred Grünfeld, oud-universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht, discriminerend. "Elk historisch en realiteitsbesef ontbreekt."

Soms is het nog erger dan je denkt. Vorig jaar verscheen de BDS-oproep voor een boycot van Israëlische academici en instituten door Nederlandse universiteiten en Hogescholen uit solidariteit met de Palestijnen.

Amnesty International meende vorige maand Israël als een Apartheidsstaat te moeten aanwijzen, een staat met een systeem dat vernietigd dient te worden. De relevantie van twee Arabische politieke partijen en hun invloed op het beleid wordt gemakshalve vergeten.

Nog erger is nu het Wob-verzoek aan alle Nederlandse universiteiten waarin wordt gevraagd alle contacten over de afgelopen tien jaar niet alleen met Israëlische instellingen maar ook met veel Nederlandse Joodse instellingen te melden. Van Israëlische Rode Kruis tot het Centraal Joods Overleg in Nederland en meer. Elk historisch en realiteitsbesef ontbreekt.

Wat mij betreft geven de desbetreffende instellingen aan dat The Rights Forum WOB-verzoeken geen ander dan discriminatoir doel kunnen dienen, en derhalve terzijde worden gelegd.

Universiteiten kunnen nog een stap verder gaan en aangifte doen voor strafrechtelijke vervolging op grond van ongeoorloofd onderscheid. Of melding maken bij de nationaal coördinator antisemitisme bestrijding die zelf op hun lijstje van ‘foute Nederlanders’ staat waar je geen contact mee mag hebben. Gelukkig hoeven mijn ouders, grootouders, ooms en tantes die de Shoa overleefden dit virulent opkomend antisemitisme niet ook nog mee te maken.

Fred Grünfeld, emeritus hoogleraar en universitair hoofddocent in mensenrechten en internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht en Universiteit Maastricht.

 

Deze opinie is gepubliceerd in het Nieuw Israëlietisch Weekblad

Auteur: Redactie

Foto: archief Fred Grünfeld

Tags: wob, israel, therightsforum, palestijnen, israël, joods, israel, kamervragen, antisemitisme

Reacties

Jan Willems

Is er al aangifte gedaan door Fred Grünfeld zelf of het NIW tegen het bestuur van TRF, waarvan de directeur ook maar een uitvoerder is? En waarom blijven leden van de TRF Raad van Advies, onder wie hoogstaande personen als Theo van Boven en Egbert Myjer zich in stilzwijgen hullen? Graag uw journalistieke onderzoek hierover.

Omar Ashour

Incredible how frequently the same invalid points are used to spread disinformation. This opinion piece even goes to the extent of smearing Amnesty International, which published one of many reports documenting Israeli apartheid.

Where apartheid exists, together with military occupation, our role – as students, researchers, and professors – is anything but to blindly defend such war crimes. Universities are complying with the WOB-verzoek not only because it’s a legal request, but also because it is legitimate and not discriminatory. Anyone has a right to view the institutional ties of a publicly funded University, especially when these ties could inhibit academic freedoms.

All the organisations listed in the WOB-verzoek, which you are welcome to view online, are proven Israeli lobby organisations aiming to silence criticism of the apartheid state, as shown in the ELSC report (www.elsc.support). The Rights Forum explained this clearly in their statement, which you are also welcome to read (www.rightsforum.org).

Gino de Robles

Het is gewoon bizar dat de ‘Israëlische’ overheid een eigen zelfstandige afdeling heeft binnen het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid. De Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding (NCAB) in de persoon van Eddo Verdoner verricht gewoon werkzaamheden voor het ‘Israëlische’ ministerie van Strategische Zaken dat de wereldwijde ‘Israël’ lobby aanstuurt. Betaald door de Nederlandse belastingbetaler.
De Kamer heeft zich in 2019 in de luren laten leggen met de “Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers (beide uitgesproken pro-‘Israël’) over een effectievere aanpak van antisemitisme", op basis waarvan de NCAB vorig jaar is aangesteld. Verdoner heeft een verleden bij het CIDI en het CJO.
Verder is er niets discriminatoir aan het Wob-verzoek. Het zijn juist de academici en studenten (ook Joodse) die NIET pro-‘Israël’ zijn die zich onveilig voelen door de drammende en intimiderende ‘Israël’ lobby. Zij hebben The Rights Forum gevraagd om dit Wob-verzoek in te dienen.
En ja meneer Grünfeld, ‘Israël’ IS een apartheidsstaat. Tot die conclusie kwam niet alleen Amnesty International, maar eerder ook Human Rights Watch (HRW) en zelfs de eigen ‘Israëlische’ mensenrechtenorganisatie B’tselem. En zelfs ook de gewezen ‘Israëlische’ procureur-generaal Michael Ben-Yair.

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.