"Universiteitsraad veroordeelt zonder enig voorbehoud en in de sterkst mogelijke bewoordingen de criminele cyberaanval op de Observant"

"Universiteitsraad veroordeelt zonder enig voorbehoud en in de sterkst mogelijke bewoordingen de criminele cyberaanval op de Observant"

Verklaring Universiteitsraad

12-04-2022 · Verklaring

Geachte leden van de UM-gemeenschap,

Er is enig misverstand ontstaan over de visie van de Universiteitsraad Maastricht op een belangrijke kwestie. Ter verduidelijking: de Universiteitsraad veroordeelt zonder enig voorbehoud en in de sterkst mogelijke bewoordingen de criminele cyberaanval op de Observant. De Raad beschouwt deze aanval als een onaanvaardbare aantasting van de fundamentele waarden en vrijheden van onze gehele academische gemeenschap.

Wij schrijven deze brief omdat er vanuit onze gemeenschap een sterke reactie is gekomen die vraagtekens zet bij de waarden van de Raad en de manier waarop wij hebben gereageerd op een moment in een recente plenaire vergadering. We vinden het belangrijk om enkele feiten te delen die misschien niet bij iedereen bekend zijn en om na te denken over hoe we het als Raad in de toekomst beter kunnen doen.

Voorafgaand aan de plenaire vergadering van 23 maart 2022 hoorde de Raad over de cyberaanval op de Observant. Uit de reactie van het College van Bestuur vernamen wij dat er aangifte was gedaan bij de politie en dat het Bestuur de actie onomwonden had veroordeeld. Aangezien de nodige actie was ondernomen, werd besloten dat er geen verdere discussie tussen de Raad en het College van Bestuur nodig was.

Tijdens de plenaire vergadering van 23 maart heeft één van de raadsleden tijdens het onderdeel "Rondvraag" van de vergadering een verklaring afgelegd om vervolgens te vragen om een reactie van de Universiteitsraad op het onderwerp van de cyberaanval. Deze verklaring staat hieronder. Sommige raadsleden vonden de verklaring moeilijk te volgen en waren niet voorbereid om ter plekke te reageren. Anderen reageerden tijdens of na de vergadering door te zeggen dat zij de aanval ook veroordelen. Weer anderen wilden eerst meer informatie. Maar over het geheel genomen herkenden wij ons niet in het bericht dat volgde met de mededeling dat de Raad de cyberaanval niet veroordeelt, omdat wij dat absoluut wel doen.

De Raad werd aan het einde van de verklaring drie vragen gesteld en dit is hoe wij daarop antwoorden: Wij zijn van mening dat iedereen zich moet uitspreken tegen degenen die een bedreiging vormen voor de rechten van anderen om vrijelijk uiting te geven aan hun ideeën en standpunten, wij veroordelen deze aanvallen op de Observant in de krachtigste bewoordingen, en wij zijn van mening dat wij ons moeten uitspreken tegen degenen die deze aanvallen toejuichen.

Sinds die plenaire vergadering hebben wij als Raad veel geleerd. Allereerst willen wij onze verontschuldigingen aanbieden aan iedereen in onze gemeenschap voor wiens waarden wij bij dit belangrijke onderwerp niet zijn opgekomen. Dit betekent dat we niet genoeg doen. We hebben geleerd dat nuance moeilijk over te brengen is; dat follow-up belangrijk is als we denken dat er sprake is van een misverstand; dat ons besluit dat de kwestie was afgehandeld wellicht ontoereikend was en sommigen het gevoel gaf te worden bedreigd; en dat we als Raad onze communicatie moeten verbeteren.

Wanneer iemand meer wil weten over onze gedachten en waarden, dan kunt u ons bereiken en met ons praten. Dat is waarom wij als Raad dienen en wij altijd hier zijn om uw vragen te beantwoorden en in discussie te gaan.

Universiteitsraad van de Universiteit Maastricht

 

Verklaring Maarten van Wesel tijdens Plenaire Vergadering 23 maart 2022:

Bij de Universiteit Maastricht staat het bespreken van ideeën en opvattingen centraal in onze samenwerkingsgerichte onderwijsaanpak. Mensen met verschillende achtergronden hebben verschillende ideeën en opvattingen, en aan de UM geloven we dat je kunt leren en groeien door het uitwisselen van deze verschillende ideeën en opvattingen. Vandaar dat wij diversiteit nastreven, bijvoorbeeld in de vorm van een internationale klasomgeving.

Dit werkt echter alleen als er een veilige omgeving is voor mensen die deze ideeën en opvattingen delen, ook al is niet iedereen het daarmee eens.

Wanneer iemands recht om vrijelijk ideeën en opvattingen te uiten wordt bedreigd, moeten de universitaire gemeenschap en wij als Universiteitsraad opstaan en ons hiertegen uitspreken. Ook al zijn we het misschien niet eens met de ideeën en opvattingen van degene die bedreigd wordt. In The Friends van Voltaire, illustreerde Evelyn Beatrice Hall: Voltaire gelooft "Ik keur af wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen tot de dood verdedigen".

Onlangs werd deze vrijheid bedreigd. Zoals velen van u weten, was de website van de Observant onlangs onbereikbaar als gevolg van een Distributed Denial-of-Service (DDOS)-aanval. Deze aanval was gekoppeld aan artikelen en opiniestukken over onderwerpen, waar sommige mensen zich door beledigd voelden. Een DDOS-aanval is in Nederland een strafbaar feit.

Maar, zoals eerder gezegd, dit is veel meer dan een strafbaar feit, het raakt de kern van de waarden van onze universiteit.

Hoewel men het natuurlijk oneens kan zijn over wat een krant schrijft, heeft de krant het fundamentele recht om over alle onderwerpen te schrijven, ook als ze gevoelig liggen. Dit is iets waar wij als Raad ook voor moeten staan.

Ik zou willen bespreken of wij, als Raad, moeten:

1) ons moeten uitspreken tegen degenen die de rechten van anderen bedreigen om vrij hun ideeën en standpunten te uiten.

2) deze aanvallen op de Observant in de krachtigste bewoordingen moeten veroordelen.

3) ons moeten uitspreken tegen degenen die deze aanvallen toejuichen

Auteur: Redactie

Foto: archief U-raad

Tags: cancelcultuur, academisch klimaat, cyberaanval, u-raad, universiteitsraad, woke, zelfcensuur, vrijheid van meningsuiting,verklaring

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.