Toelatingseisen hoger onderwijs opnieuw versoepeld

Toelatingseisen hoger onderwijs opnieuw versoepeld

Zachte knip tussen bachelor en master

11-05-2022 · Nieuws

NEDERLAND/MAASTRICHT. Ook komend studiejaar mogen universiteiten en hogescholen studenten inschrijven die vanwege de coronamaatregelen nog niet over het juiste diploma beschikken. Ondanks de "grote administratieve last" is ook de Universiteit Maastricht voornemens - een officieel besluit moet nog genomen worden - om deze zogenoemde 'zachte knip' net als de afgelopen twee coronajaren ook dit academisch jaar te hanteren. Dat meldde rector Habibović tijdens de jongste universiteitsraadsvergadering van de commissie onderwijs en onderzoek. 

In het hbo geldt de coulance voor studenten die na hun mbo- of associate degree-opleiding aan een bachelor willen beginnen, schrijft het ministerie. Sommigen hebben immers buiten hun schuld vertraging opgelopen doordat ze geen (praktijk-)onderwijs of stages konden volgen en er tentamens niet doorgingen. Ze krijgen in principe tot 1 januari 2023 de tijd om alsnog hun diploma te behalen.

Ook de toegang tot de masteropleidingen is weer versoepeld. Universiteiten en hogescholen mogen bachelor- en schakelstudenten voorwaardelijk toelaten tot de masters. De instellingen mogen zelf bepalen wanneer de nieuwe studenten uiterlijk aan de vooropleidingseisen moeten voldoen, zolang dat maar niet eerder is dan 1 januari 2023 en niet later dan 1 september 2023.

Voor UM-studenten verandert er niets ten opzichte van de afgelopen twee jaren. Wanneer zij door corona vertraging hebben opgelopen, kunnen ze een beroep doen op de regeling. Per student moet dat goedgekeurd worden. Vanwege deze grote administratieve last zijn ook de collega-rectoren van Habibović niet allemaal even gelukkig met het besluit van het ministerie. Daarnaast is het nog maar de vraag of het zin heeft. Uit een "voorzichtige blik" op de eerste statistieken van de studenten die de afgelopen twee jaren gebruik maakten van de zachte knip blijk dat zij hun achterstand niet wegwerken. "Al is het voor het mentale welzijn van de studenten waarschijnlijk wel beter."

Anderstaligen

Universiteiten kunnen ook weer een uitzondering maken voor hbo-studenten die hun hbo-propedeuse nog niet hebben behaald en voor anderstaligen die de vereiste taaltoets niet konden afleggen.

De versoepeling geldt niet voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De centrale eindexamens gaan gewoon door, en dus kunnen zij op tijd over hun diploma beschikken.

HOP, Hein Cuppen
Yuri Meesen