“UM kan de Nederlandse universiteit met de meeste impact worden”

Rectorswisseling tijdens dies natalis

17-05-2022

Minder bescheidenheid, meer focus. Daartoe riep rector Pamela Habibović op in haar inaugurele speech tijdens de 46e dies natalis afgelopen donderdag – nu, in plaats van in januari, omdat men geen online rectorswisseling wilde – in de St. Janskerk. Ook benadrukte ze het belang van Erkennen en Waarderen: “Niet iedereen kan een ster zijn, maar iedereen die goed belangrijk werk doet, draagt bij aan vooruitgang.” Haar voorganger Rianne Letschert gebruikte haar spreektijd om terug te kijken op de stappen die al gezet zijn. 

“Het is een beetje vreemd om een afscheidsspeech te geven als je net bent begonnen als voorzitter van het college van bestuur”, begon Rianne Letschert, hier in de rol als aftredend rector, haar toespraak. Toch blikte ze terug op de afgelopen 5,5 jaar. Op de zorgen die ze bij haar aantreden uitte dat de generatie academici na haar het een stuk moeilijker had om tot de wetenschappelijke wereld toe te treden en dat de sfeer “steeds slechter, soms zelfs cynisch” werd. Op de complexe problemen die duurzame inzetbaarheid, werkdruk en sociale veiligheid met zich meebrengen.

Er zijn stappen gezet om deze problemen aan te pakken, maar “de wielen van de universiteit draaien langzaam.” Te langzaam soms, voor Letschert. “Ik moet geduld hebben, wat ik niet heb, en mezelf afvragen: kan de organisatie het aan, gaan we niet te snel – vragen die iedere leider zich moet stellen.” Ze beloofde de komende jaren de ingezette koers te blijven volgen om systematische verandering tot stand te brengen, door middel van Erkennen en Waarderen, de nieuwe Leadership Academy en het We Care-project.

De nieuwe rector Pamela Habibović, die na de officiële overdracht de kansel beklom, was uitgesprokener in haar ambities. “We kunnen misschien niet de oudste of grootste universiteit van Nederland worden, maar wel de universiteit met de meeste impact.” Er mag wat haar betreft meer tijd vrij gemaakt worden om te reflecteren op wat er al is bereikt en dat ook te delen met de rest van de wereld.

Erkennen en Waarderen is een noodzaak, aldus Habibović. “Als we onze onderzoeksgroepen naar onszelf blijven vernoemen, docenten blijven onderwaarderen en het belang van ons ondersteunend personeel blijven negeren, dan creëren we misschien nog wel een paar sterwetenschappers, maar we vervullen onze rol in de maatschappij niet.”

Voor wie denkt dat het waarderen van iedereen leidt tot middelmatigheid heeft ze een duidelijke boodschap: “U ziet het verkeerd.” Er is volgens Habibović geen ruimte voor middelmatigheid als je écht interdisciplinair onderzoek wil doen. Iets wat wel zal moeten in een wereld waarin iedereen zich steeds verder specialiseert. “Om succesvol te zijn in je vak moet je nu eenmaal oogkleppen opzetten. Maar daardoor mis je wel het grotere plaatje. En dat grotere plaatje is cruciaal als we de complexe globale problemen willen oplossen.” Ook samenwerking is dus noodzakelijk.

Tot slot refereerden beiden kort aan de geruchten die bij de aanstelling van Habibović rondgingen; twee vrouwen in het bestuur, zouden ze elkaar de spotlight gunnen, wie is de echte baas? “Ik kan jullie verzekeren dat Pamela en ik daar absoluut niet mee bezig zijn”, zei Letschert met een brede glimlach. Habibović merkte op dat ze mensen die hoopten op een cat fight moest teleurstellen. “Ik vraag me trouwens af of er gelijksoortige zorgen waren over stag fights bij volledig mannelijke besturen.”

Auteur: Cleo Freriks

Foto's: Joey Roberts

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: dies2022,rectorswisseling,Pamela Habibović,Rianne Letschert,Erkennen en Waarderen,WeCare,leiderschap,leadership academy

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.