Na twee jaar vond Møllgaard zijn draai als decaan

Na twee jaar vond Møllgaard zijn draai als decaan

Afscheidsinterview Peter Møllgaard

18-05-2022 · Interview

Hij zou “geen olifant in de porseleinkast” worden, beloofde Peter Møllgaard toen hij op 1 april 2018 aantrad als decaan van de School of Business and Economics. Dat is deels gelukt: vooral de eerste anderhalf jaar van zijn decanaat werden als “schoktherapie” ervaren, klinkt het in de faculteit. Er waren regelmatig botsingen met de vakgroepvoorzitters. Een lastige start dus, al vinden diezelfde mensen het inmiddels jammer dat Møllgaard terug naar Denemarken gaat.

De cultuur van een organisatie, dat is echt geen hogere wiskunde”, zei de toenmalige rector Rianne Letschert toen Peter Møllgaard aantrad als decaan van de School of Business and Economics. Het ging erom of een decaan van buiten de facultaire mores zou kunnen begrijpen. Toch lijkt het erop dat de Deen zich daarop had verkeken. Voor dit afscheidsinterview met Møllgaard sprak Observant met een aantal SBE-prominenten. Hoogleraar vastgoedfinanciering Piet Eichholtz is kritisch. Hij vindt onder meer dat Møllgaard meer tijd had moeten investeren in het contact met de hoogleraren. “Ik heb bijvoorbeeld nooit een functioneringsgesprek met hem gehad.” Desalniettemin omschrijft Eichholtz de decaan als een “warme, lieve man”. Een beeld waar iedereen – een obp’er uit de faculteitsraad, de voorzitter van die raad, de wetenschappelijk directeur van het Education Institute en twee departementsvoorzitters – zich unaniem achter schaart. “Maar”, klinkt het, vooral bij de voorzitters van de vakgroepen (oftewel departementen), die doorgaans het meest met de decaan te maken hebben. “Peter was andere business schools gewend”, zegt vakgroepvoorzitter en hoogleraar macro-economie en internationale monetaire economie Clemens Kool. “Over het algemeen zijn die erg top-down. In Nederland is er een (eindeloze) overlegcultuur, waarin je als leider draagvlak moet creëren. Dat zorgde, zeker in de eerste anderhalf tot twee jaar, voor botsingen.”

Harde besluiten

Bijvoorbeeld over een ander organisatiemodel aan de faculteit, een matrixstructuur, wat onder meer inhield dat er macht wegvloeide bij de vakgroepvoorzitters. Kool: “Wanneer het bestuur zegt hoe het gaat, dan zorgt dat voor weerstand. Peter was niet bang om harde besluiten te nemen.” Collega-vakgroepvoorzitter en hoogleraar onderwijsonderzoek en -ontwikkeling Wim Gijselaers onderschrijft dit. “Peter was een grotere mate van zelfstandigheid gewend bij de Copenhagen Business School. Hij moest wennen aan de rol van departementsvoorzitters. In het begin was hij vaker verrast door onze inbreng. In Nederland worden er zelfs nog vragen gesteld als het besluit al genomen is. Dat heeft anderhalf tot twee jaar nodig gehad.”

Møllgaard herkent zich niet in het beeld van een autoritaire leider. “Ja, er zijn grote beslissingen genomen, maar die nam ik altijd samen met de rest van het bestuur en na overleg met de vakgroepvoorzitters, nooit alleen.” Voor zijn gevoel luisterde hij naar iedereen die iets wilde zeggen. “Bij het huidige strategische plan van SBE bijvoorbeeld is de hele faculteit betrokken.” Voor alle (grote) beslissingen waren er regelmatig vergaderingen in het bestuurlijk overleg (het faculteitsbestuur, de vakgroepvoorzitters en de directeuren van de instituten). “Al die adviezen namen we mee, maar uiteindelijk neemt het bestuur de beslissingen. Dat was misschien anders dan wat de faculteit gewend was, maar ik vind het woord ‘autoritair’ niet correct. ”

Erfenis

Ondanks het stroeve begin vinden alle SBE-prominenten het inmiddels jammer dat Møllgaard vertrekt. De decaan is veranderd in de afgelopen vier jaar, klinkt het. Kool: “Hij heeft nu meer gevoel voor de departementshoofden.” Die zien duidelijk twee perioden. “In die tweede periode is een aantal goede besluiten genomen voor de faculteit”, zegt Gijselaers. Hij doelt onder meer op het nieuwe, strategische plan van de faculteit. “Het is belangrijk dat we deze koers nu samen met de nieuwe decaan volhouden.”

Welke koers dat is? Meer ruimte voor interdisciplinair onderzoek met een hoofdrol voor data-analyse en digitalisering. Daarnaast heeft Møllgaard “duurzaamheid en ethiek verankerd in de faculteit”, zegt wetenschappelijk directeur van het Education Institute Mark Vluggen. “Dat is de grote erfenis van Peter”, klinkt het unaniem. Ook noemt iedereen Møllgaards oog voor diversiteit. Onder zijn decanaat is het aantal vrouwelijke hoogleraren aanzienlijk gestegen, evenals als het aantal universitair docenten en universitair hoofddocenten. Daarnaast is er geen beoordelingscommissie meer te vinden bij SBE waarin geen vrouw zit en is Møllgaard de enige man die vergaderingen bijwoont van FEM, het netwerk voor ‘female empowerment’ van de UM.

Vroegtijdig vertrek

Het streven bij de aanstelling van een decaan is dat hij of zij twee termijnen blijft. Møllgaard gaat er na eentje weg. Een van de hoofdredenen voor zijn ‘vroegtijdige’ vertrek is zijn dochter. In de zomer van 2020 kwamen zijn vrouw en dochter naar Nederland. “Dat was midden in de coronatijd, dus het was moeilijk om een sociaal netwerk op te bouwen. Aan het eind van het academisch jaar 2020/2021 gingen ze terug naar Kopenhagen.” Toen in diezelfde periode een headhunter belde voor de functie van decaan van de faculteit ‘Business and Social Sciences’ aan de University of Southern Denmark (SDU) was de keuze snel gemaakt. “Die faculteit heeft de meeste studenten van die universiteit”, vertelt hij enthousiast. Ook inhoudelijk verandert er het een en ander voor hem. Zoals de naam zegt is het niet alleen maar economie en business. “Je kunt het een beetje vergelijken met een mix tussen SBE, rechten en Fasos.”

Wat gaat hij missen aan de UM? Møllgaard wijst uit het raam van zijn kantoor op de vierde verdieping. “Het uitzicht en de mensen”, zegt hij. Heel politiek correct, geeft hij toe, “maar het is echt waar. Ik ben er trots op hoe goed de faculteit zich door de coronacrisis heeft geslagen. Het was geen kwestie van brandjes blussen, maar de crisis gebruiken om een strategische keuze te maken voor ‘technology enhanced learning’. We zijn een sterker instituut nu.”

Wat hij niet gaat missen is het pendelen tussen Denemarken en Nederland, zegt hij zonder enige twijfel. “Ik was gemiddeld twee lange weekenden per maand in Kopenhagen.” In die tijd bracht hij tijd door met zijn gezin, zag hij zijn vrienden en bezocht hij zijn 83-jarige moeder. Drukke weekenden dus.

Frank Sinatra

“Het was geen makkelijke periode om decaan te zijn”, zegt Vluggen. Niet alleen door de cyberhack die de UM met kerst 2019 stillegde, niet alleen door corona, maar er lagen ook een paar lastige dossiers op tafel. Vluggen noemt de integratie van de School of Governance, het Maastricht Sustainability Institute en de Maastricht School of Management. “Dat zijn zware organisatorische veranderingen.”

Møllgaard spreekt zelf van “leuke uitdagingen. Zo moet je er naar kunnen kijken als je een baan als deze wilt overleven.” Dat dat laatste instituut officieel nog niet bij SBE hoort vindt hij jammer. “Dat proces is al ver gevorderd, maar ik was graag nog onderdeel geweest van de officiële transitie. Spijtig, maar bij elke baan laat je ‘unfinished business’ achter.”

Møllgaard neemt een hoop ervaring mee terug naar Denemarken, zegt hij. Zijn nieuwe universiteit heeft een soortgelijke structuur: er zijn daar vijf faculteiten. Verder is hij onder de indruk van de betrokkenheid van studenten bij de universiteit . “Ik heb samengewerkt met verschillende studentbestuursleden, de een beter dan de ander. Dat vond ik een goede manier om in contact te blijven met de studentenpopulatie. Wellicht kan ik een soortgelijk systeem introduceren bij de SDU.”

Tot slot. Zou hij iets anders doen als hij het nog eens zou doen? Møllgaard: “Ik moet meteen denken aan ‘My way’ van Frank Sinatra. Daarin zingt hij: ‘Regrets, I've had a few. But then again too few to mention.’”

Tot er een nieuwe decaan is gekozen neemt hoogleraar marketing en oud-decaan Jos Lemmink de honneurs waar.

Auteur: Yuri Meesen

Foto: Joey Roberts

Categoriëen: nieuws_boven, Mensen
Tags: SBE,Peter Mollgaard,decaan,afscheid

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.