Maastricht School of Management hoort eindelijk bij UM

Maastricht School of Management hoort eindelijk bij UM

De MSM wordt een aparte ‘unit’ binnen de SBE, “onze naam blijft, die heeft bekendheid”

28-05-2022 · Nieuws

MAASTRICHT. De Maastricht School of Management trekt na de zomer in bij de School of Business and Economics. Afgelopen vrijdag 20 mei werden er handtekeningen gezet. Poging zeven om tot een ‘integratie’ te komen, is gelukt.

Dat de Maastricht School of Management (MSM) voortaan bij de School of Business and Economics (SBE) hoort, “zorgt voor een krachtenbundeling in het internationaal (post)academisch economisch en managementonderwijs in Maastricht”, staat er in een nieuwsbericht dat maandag 23 mei door de UM naar buiten werd gebracht.

Nick Bos, collegelid, wijst daarin op de ‘winst’ voor de economen en bedrijfskundigen aan de universiteit. De SBE is een internationale faculteit, maar, in tegenstelling tot de MSM, heeft men nog niet zoveel aandacht voor de zogeheten opkomende markten in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. De MSM heeft er echter al jaren consultancy projecten lopen. En dus handige connecties. “We zijn een global player”, zegt Meinhard Gans, chief executive officer en dean van het instituut. Als hij over de integratie in de universiteit spreekt – hij noemt meermaals het woord “synergie” – heeft hij het over “kennisvermeerdering”, “het uitbreiden van hun netwerk”, “een breder fundament” waarop de MSM zich kan ontwikkelen.

Een fusie was onvermijdelijk, zegt Gans. “Het is beleid van de overheid.” Meer dan twintig jaar geleden sprak het ministerie van Onderwijs de wens uit dat de MSM en nog vier andere internationale instituten in Nederland een universitaire partner moesten zoeken. De UM lag hier in Limburg voor de hand. In al die jaren werden zeven pogingen ondernomen. De eerste zes keer eindigde het steeds weer in ruzies over zaken, maar ook over personen: onbegrip, verwijten, ego’s, het kwam allemaal voorbij. Nu is het gelukt, maar ook deze laatste inspanning verliep niet bepaald snel; wetende dat de MSM zich al in 2018 meldde bij de UM om weer te praten over een overname.

Gans: “Aan gesteggel over een gezamenlijke visie of strategie lag het niet. We zagen allemaal de potentie, we zaten op één lijn, maar er kwamen gaandeweg wel steeds meer dingen voorbij, noem het details, die geregeld moesten worden.” Volgens het college van bestuur van de UM ging het bijvoorbeeld over (lopende) contracten met externe partners en vraagstukken van fiscale aard, meldt woordvoerder Koen Augustijn. Gans noemt het ‘diplomatraject’ bij het ministerie als voorbeeld. De diploma’s die de MSM uitreikte aan studenten in het buitenland, hadden voorheen alleen een internationale accreditatie. Nu zijn ze ook Nederlands geaccrediteerd. “Dat is belangrijk, daar zijn we goed uitgekomen, maar dat kostte behoorlijk wat tijd.”

De MSM wordt een aparte ‘unit’ binnen de SBE. Gans: “Onze naam blijft, die heeft bekendheid”. Het instituut zal de eigen broek moeten gaan ophouden, “we moeten inkomsten blijven genereren”, bovenop de basissubsidie die ze al jaren ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking), zo’n 15 procent van de begroting.  

De bijna tachtig medewerkers van de MSM gaan allen over naar de universiteit; er vallen geen gedwongen ontslagen. De MSM heeft "een gezonde exploitatie", zegt Gans, daarom is er geen noodzaak “voor welke aanpassing dan ook. Daarnaast geldt een juridisch kader bij dit soort trajecten waarin geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden.”

De UM neemt het Aparthotel, een accommodatie waar studenten van de MSM worden ondergebracht (eigendom van het instituut en geëxploiteerd door stichting Fish), niet over. Dit zal onder verantwoordelijkheid van stichting MSM worden verkocht. De stichting blijft nog een aantal jaren bestaan, ook vanwege het verlenen van MSM-diploma’s aan de huidige studenten.

Auteur: Wendy Degens

Illustratie: Shutterstock

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: msm,sbe,overname,integratie,opkomende markten,ontwikkelingslanden

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.