Soepele regels voor Oekraïense studenten

Soepele regels voor Oekraïense studenten

UVN komen met clementieplan

22-06-2022 · Nieuws

MAASTRICHT. De Universiteiten van Nederland (de oude VSNU) zijn met een clementieplan gekomen voor Oekraïense studenten. Ze betalen het lagere wettelijke collegegeldtarief en er wordt coulant omgegaan met de inning daarvan. Ook hebben ze geen studentenvisum nodig.  De Universiteit Maastricht sluit zich bij het plan aan.

Omdat het geen EU-land betreft geldt normaal gesproken voor Oekraïense studenten het instellingscollegegeldtarief. Vanwege de oorlog echter betalen zij in het huidige academisch jaar het wettelijke tarief van € 2.209. Die regeling wordt met minimaal een jaar verlengd, hebben de universiteiten afgesproken. Dit geldt voor zowel master- als bachelorstudenten. De UVN is in gesprek met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor een structurele oplossing.

Omdat de Oekraïners hun land hebben moeten ontvluchten, krijgen zij op basis van Europese richtlijnen de status van ‘ontheemden’. Dat betekent voor studenten dat zij als niet-EU-burgers geen studentenvisum hoeven aanvragen. Wel moeten zij zich bij de gemeente inschrijven, waarna ze via een eenvoudig proces bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een bewijs krijgen dat ze hier mogen verblijven, studeren en werken. De IND verlengt deze zo lang als het conflict loopt.

Oekraïense studenten met geldproblemen kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van het ministerie van OCW. Er is daarvoor €2,3 miljoen vrijgemaakt. Verder roept de UVN universiteiten op om coulant om te gaan met de inning van collegegeld en om het profileringsfonds of andere noodfondsen aan te wenden om te helpen. Ook het Universiteitsfonds Limburg/SWOL heeft daarvoor een potje.