Ziekteverzuim aan de UM in 2021 relatief laag

Ziekteverzuim aan de UM in 2021 relatief laag

Helft langdurig zieken kampt met mentale problemen, vaak veroorzaakt door werkstress

23-09-2022 · Nieuws

MAASTRICHT. In 2021 telde de Universiteit Maastricht net zoveel zieken als in de twee jaar daarvoor (2,7 procent). Maar wie zich ziek meldde, deed dat wel voor langere duur, blijkt uit het verzuimrapport dat onlangs werd besproken in een universiteitsraadscommissie. De helft van de langdurig zieken zit thuis vanwege psychische problemen. Vaak heeft dit met stress op het werk te maken.

In 2021 was Nederland maandenlang in lockdown en werd er grotendeels vanuit huis gewerkt. Dat zou de reden kunnen zijn –  volgens het rapport – waarom het verzuimpercentage aan de UM toen relatief laag was. Werknemers zijn thuis vrijer om hun werk in te plannen, “dat kan een bron van energie en motivatie zijn”, luidt een van de veronderstellingen. Daarnaast zullen veel thuiswerkenden die zich niet zo lekker voelen, het werk op een later moment inhalen. Volgens sommige universiteitsraadsleden, die het rapport bespraken in aanwezigheid van Git van Leeuwenstein, hoofd arbo UM en Luc Renierkens (arbodienst Human Capital Care), verklaart dat waarschijnlijk het verschil tussen het ondersteunend personeel (OBP), dat zich vaker ziek meldde, en het wetenschappelijk personeel (WP). Van menig OBP’er werd verwacht dat die wel op de campus was, simpelweg omdat het werk niet vanuit huis kon worden gedaan (receptie, facilitaire dienst, secretariaat). Waren zij ziek, dan viel er een 'gat' op de werkvloer en volgde vaak wel een officiële ziekmelding. 

Het verzuim was het grootst in de servicecentra (de universiteitsbibliotheek en de facilitaire dienst zijn koplopers: 4,6 procent). Het OBP bij de faculteit Arts and Social Sciences toont eveneens een opvallend hoog verzuimpercentage: 5 procent.
Psychische problemen spelen een rol bij bijna de helft van alle langdurig zieken (de UM had in 2021 in totaal 369 casussen waarbij iemand langer dan zes weken afwezig was). Bij 84 procent zijn die mentale problemen gerelateerd aan het werk. Vaak: werkdruk; in mindere mate: conflicten met collega’s en leidinggevende.

Een werknemer die het lastig vindt om grenzen te stellen, is vaker de dupe, meldt het rapport. “Dus het is mijn eigen schuld dat ik ziek ben?”, vraagt Katlijn Haesebrouck, raadslid namens het WP, zich hardop af. Dat is absoluut niet de boodschap, het is geen 'eigen schuld dikke bult’, beklemtoont Luc Renierkens van de arbodienst. “We zien dat mensen te toegewijd zijn, ze gunnen zich geen rust.” Het is “een issue van de organisatie, van het systeem”, benadrukt raadslid Mark Govers (WP). Overigens concluderen bedrijfsartsen dat menig leidinggevende te reactief (in plaats van proactief) is, aldus het rapport. Ze wachten vaak het advies af van de bedrijfsarts, terwijl ze ook al in gesprek hadden kunnen gaan met een zieke collega. Daarnaast is er een “gebrek aan een cultuur waarin issues preventief worden besproken”.

Auteur: Wendy Degens

Foto: Gustavo Fring via Pexels

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: ziekteverzuim,ziekte,covid,thuiswerken,mentale problemen,werkdruk,werkstress,bedrijfsarts,arbodienst,arbo

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.