EU-onderzoek naar psychische malaise bij jongeren

EU-onderzoek naar psychische malaise bij jongeren

Duizend jongeren in negen EU-landen doen mee

11-10-2022 · Nieuws

Afgelopen maandag is het omvangrijkste onderzoek ooit gestart naar Europese jongeren die worstelen met hun geestelijke gezondheid.

Het is niet de zoveelste studie die de invloed van de coronacrisis op jongeren in kaart brengt. In dit project – Youth-GEMs geheten – kijken onderzoekers breder naar de ontwikkeling van de geestelijke gezondheid. Duizend jongeren in negen Europese landen worden een jaar lang gevolgd. In Brussel is er 9,7 miljoen euro voor uitgetrokken. 

De jongeren (12-24 jaar) krijgen een gesprek met een arts, staan DNA af, vullen vragenlijsten in, en beantwoorden op hun telefoon vragen op willekeurige momenten van de dag. Dat levert een uitgebreid beeld op van hun leven en functioneren, zegt de Maastrichtse hoogleraar Bart Rutten, die het project coördineert. “Zowel van de risicovolle ervaringen, waaronder trauma’s, als de beschermende factoren als positieve emoties.”  

De datasets zullen met behulp van kunstmatige intelligentie worden geanalyseerd. Rutten: “Daaruit zullen levenspaden en profielen tevoorschijn komen, waarbij jongeren bijvoorbeeld opvallend vaak ontsporen of juist over de nodige veerkracht blijken te beschikken. Over vijf jaar, als alle analyses zijn afgerond, weten we meer.”