Pretpong wetenschap en stiekem punten tellen

Pretpong wetenschap en stiekem punten tellen

Buitenlandse studenten en onderzoekers laten zich bij de keuze voor een universiteit vaak leiden door de plaats op de ranglijst.

22-11-2022 · Column

Met Erkennen en Waarderen willen universiteiten van de wetenschap een spelletje pretpong maken. Voor de jonge lezers: pretpong is een door cabaretiers Kees van Kooten en Wim de Bie bedachte variant op tafeltennis, maar dan zonder netje, zonder puntentelling en vooral zonder winnaar en verliezer. In de sketch van Van Kooten en De Bie gaat het bij pretpong louter om het genoegen elkaar zo sierlijk en ontspannen mogelijk het balletje toe te spelen.

De werkdruk die uitgaat van onderlinge competitie moet door Erkennen en Waarderen zo veel mogelijk worden weggenomen. Bronnen van stress, zoals ranglijstjes van bestpresterende universiteiten, de h-index (aantal citaties) van onderzoekers en de impactscores van tijdschriften moeten daarvoor worden uitgebannen.

Of dat zal lukken, is twijfelachtig. De buitenwereld is nog niet aan Erkennen en Waarderen toe. Zo laten buitenlandse studenten en onderzoekers zich bij de keuze voor een universiteit vaak leiden door de plaats op de ranglijst. De UM gaat hierin mee en heeft een webpagina Rankings & Accreditation met informatie over de score van de UM op 12 ranglijstjes.

De competitie tussen onderzoekers wordt versterkt door de toegenomen transparantie over prestaties. Bijna alle onderzoekers zitten tegenwoordig op Researchgate. Researchgate bevat informatie over hoeveel artikelen iemand heeft gepubliceerd, hoe vaak deze zijn geciteerd en - de gruwel van de Erkennen en Waarderen adepten - wat de h-index van de onderzoeker is. Dan is er Research.com met ranglijsten van topwetenschappers over de hele wereld op basis van hun h-index. Ondanks Erkennen en Waarderen staan ook een aantal Maastrichtse topwetenschappers op deze ranglijsten.

Binnen de UM kunnen prestaties ook steeds beter vergeleken worden. Op cris.maastrichtuniversity.nl staat voor iedere UM-onderzoeker vermeld hoeveel publicaties en promoties hij/zij heeft. Dankzij deze transparantie is overdreven borstklopperij niet meer mogelijk. Opvallend is wel dat op de site alleen de onderzoeksprestaties en niet de onderwijsprestaties worden vermeld. Dat moet de Erkennen en Waarderen adepten toch niet aanstaan.

Het is moeilijk pretpong te spelen als anderen spelen om te winnen en je zelf stiekem de puntentelling blijft bijhouden.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education

Auteur: Redactie

Foto: archief WG

Tags: erkennen en waarderen,wimgroot,ranks,h-index,citaties

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.