Buitenlandse studenten: van een lust tot een last

Buitenlandse studenten: van een lust tot een last

De minister probeert ze weg te pesten door ze te dwingen Nederlands te leren

30-05-2023 · Column

Met angst en beven wacht de UM op de maatregelen van minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs om de instroom van buitenlandse studenten te beteugelen. Minister en Tweede Kamer vinden dat er te veel buitenlandse studenten hier naartoe komen. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zei het in een interview met ScienceGuide aldus: “Ik vind het echt van de zotte dat wij in Twente buitenlandse studenten van over de hele wereld aantrekken, maar dat studenten uit Twente na afschaffing van de uitwonendenbeurs hier geen rechten of economie konden studeren in hun eigen taal.”

Het liefst zouden minister en parlement een maximum stellen aan het aantal buitenlandse studenten. Ook een aantal universiteiten, zoals de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft, heeft gepleit voor een quotum. De machtige onderwijsvakbonden vinden dat het grote aantal zorgt voor een te hoge werkdruk voor medewerkers.

De heersende opinie is snel omgeslagen. Tot voor kort vond bijna iedereen dat buitenlandse studenten een positieve bijdrage leverden aan de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek. Streven naar betere kwaliteit is echter vervangen door het streven naar een lagere werkdruk. Daarmee zijn buitenlandse studenten van een lust, een last geworden.

Vanwege het vrije verkeer van mensen, is een quotum voor studenten uit de EU niet mogelijk. Dus probeert de minister hen weg te pesten door ze te dwingen Nederlands te leren en minder opleidingen in het Engels aan te bieden.

Uiteindelijk gaat het om geld. De studie van buitenlandse studenten komt grotendeels voor rekening van de Nederlandse belastingbetaler. Dat is vreemd. Als een Nederlandse patiënt in een Duits ziekenhuis wordt behandeld, betaalt niet de Duitse maar de Nederlandse zorgverzekeraar de kosten. Waarom zou de Nederlandse belastingbetaler moeten betalen voor de kosten van de opleiding van Duitse studenten? De vrees is ook dat door een versoepeling van de regels veel meer EU-studenten een beroep zullen doen op een Nederlandse studiebeurs.

Net als bij grensoverschrijdende zorg zou bij grensoverschrijdend onderwijs het land van herkomst de kosten van de studie en de studiebeurs moeten betalen.

Wim Groot, hoogleraar gezondheidseconomie en hoogleraar evidence based education

Auteur: Redactie

Foto: archief WG

Tags: wim groot,dijkgraaf,butenlandse studenten,internationalisering,taalcursus,nederlands

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.