Jaarrekening 2022: UM heeft huishoudboekje op orde

Jaarrekening 2022: UM heeft huishoudboekje op orde

Aantal ongebruikte vakantiedagen opnieuw gegroeid

19-06-2023 · Nieuws

MAASTRICHT. Het huishoudboekje van de Universiteit Maastricht ziet er al jaren rooskleurig uit. Ook in 2022 is dat niet anders. Op 31 december stond er een positief resultaat van 10,4 miljoen op de balans, blijkt uit de Jaarrekening 2022.

Er was op de begroting voor 2022 rekening gehouden met een tekort van 6,9 miljoen, maar de UM eindigde vorig jaar met een positief resultaat van 10,4 miljoen. Een verschil van een dikke 17 miljoen euro. Belangrijkste oorzaak, zo legde de directeur Finance, Ruud Bollen, afgelopen woensdag aan de commissie Bedrijfsvoering van de universiteitsraad uit, is de veel hogere rijksbijdrage. Het gaat om 14 miljoen extra uit Den Haag, deels te danken aan loon- en prijscompensatie en de compensatie voor het collegegeld dat ten tijde van corona gehalveerd werd om de effecten van de pandemie op studenten te verzachten. Hierdoor kreeg de universiteit toen minder collegegeld binnen.

Thuiswerken

Daarnaast vielen de kosten van onder andere het hybride werken (iedere medewerker kon bijvoorbeeld thuismeubilair op kosten van de UM aanschaffen) 7 ton mee. “Er werd minder afgenomen dan begroot”, aldus Bollen. Ook de personele kosten vielen lager uit omdat vacatures niet of pas later zijn ingevuld: door de krappe arbeidsmarkt, de latere startdatum van sommige projecten, en het aantal inschrijvingen (rond 23.500 studenten) dat in 2022 niet steeg, zoals begroot, maar nagenoeg gelijk bleef. Gevolg: minder docenten nodig dan begroot. 

Toch steeg het aantal personeelsleden afgelopen jaar met 150 fte (full time equivalent: volle banen dus, onder andere ruim 10 procent meer docenten om de werkdruk te bestrijden), bleef het aantal promoties nagenoeg gelijk, net als de onderzoekssubsidies uit de tweede (ondere andere van onderzoeksfinancier NWO: ongeveer 25 miljoen) en derde geldstroom (onder andere geld van de Europese Unie, particuliere stichtingen en collectebusfondsen als de Hartstichting: ongeveer 75 miljoen).

Vakantiedagen

Opvallend is dat de zogenoemde verlofschuld - de niet opgenomen vakantiedagen - weer verder is gegroeid: met 4,4 miljoen euro naar een totaal van zo’n 27 miljoen. Dit staat als een schuld op balans en lijkt moeilijk oplosbaar. Mark Govers, lid van de universiteitsraad namens het wetenschappelijk personeel, legde een verband met de werkdruk die al sinds jaar en dag hoog is en moeilijk te bestrijden valt: “Mensen komen er niet aan toe om snipperdagen op te nemen. We hebben teveel werk.” De vicevoorzitter van het college van bestuur Nick Bos, had daar begrip voor, maar constateerde ook dat bij universiteiten elders in het land de werkdruk hoog is, maar de verlofschuld wel lager is.

Noodfonds

Voor het eerst heeft de universiteit “privaat vermogen”, vertelde Bollen. Dat is afkomstig van de Maastricht School of Management die sinds 1 september 2022 onderdeel is van de UM. Het gaat om inkomsten uit MSM-onderwijs (het hotel van MSM zit hier nog niet in, zei Bos) waarmee bijvoorbeeld het noodfonds voor studenten gefinancierd kan worden. “We mogen hier formeel geen geld uit publieke middelen voor gebruiken. Het is prettig dat we nu een wettelijke basis voor zoiets als het noodfonds hebben.”

Auteur: Riki Janssen

Foto: Pixabay

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: jaarrekening,begroting,2022,verlofdagen,werkdruk

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.