UM en MUMC willen nu écht samensmelten

UM en MUMC willen nu écht samensmelten

De héle UM gaat met het ziekenhuis samenwerken, een unieke situatie in Nederland

28-06-2023 · Nieuws

MAASTRICHT. Eén bestuur, een nieuw strategisch plan en “eventuele organisatorische aanpassingen”: dat is het pad dat de Universiteit Maastricht en het ziekenhuis gaan bewandelen. Het doel: een fusie. Van een geïntegreerd UMC is het nog steeds niet gekomen sinds het MUMC+ in 2008 werd gevormd. En daar moet nu echt verandering in komen, is de boodschap. Vanmiddag werd er een intentieverklaring getekend.

Vijftien jaar geleden gingen de faculteit Health, Medicine and Life sciences (FHML) en het ziekenhuis samenwerken als MUMC+. Onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg zouden sterker aan elkaar worden gekoppeld, net als bij de andere UMC's in het land, die wél al geïntegreerd zijn met hun medische faculteit. Ruim drie jaar later was er nog weinig van de grond gekomen. Uit een evaluatierapport uit die tijd bleek de samenwerking vooral te stagneren op onderzoeksgebied. Ook de ingewikkelde bestuurlijke structuur deed de hele onderneming geen goed. Dus, luidde de conclusie van het rapport: er moest gestreefd worden naar “een transparant bestuursmodel met geïntegreerd toezicht en bestuur”: één bestuur en één raad van toezicht. Daar moet het nu echt van gaan komen, zegt UM-collegevoorzitter Rianne Letschert desgevraagd. En niet alleen met de FHML, de héle UM gaat met het ziekenhuis samenwerken, een unieke situatie in Nederland. De ministeries (gezondheid en onderwijs) hebben toestemming gegeven om een en ander te gaan verkennen.

Vrijblijvend

Er is momenteel een raad van bestuur van het ziekenhuis waarin ook de decaan en vice-decaan van de FHML zitten, maar zij hebben geen inspraak in het geheel; "zij hebben afgebakende portefeuilles", zegt Letschert. “De samenwerking was altijd te vrijblijvend door drukte in beide instellingen, eigen prioriteiten, en dan zie je dat ze elkaar af en toe een beetje ‘uit het oog verloren’.” Met andere woorden: als ze zo door zouden gaan, raakten ze elkaar nog meer kwijt. Dat wilden zowel Letschert als Heleen Mertens, voorzitter van de raad van bestuur van het MUMC, niet. Een optie zou zijn om de FHML helemaal over te dragen aan het ziekenhuis, "dat vonden wij niet verstandig. Die faculteit is groot en belangrijk voor de UM. Als die faculteit naar het UMC zou gaan, zouden we 'm ook echt kwijt zijn, dat wilden we niet." Bovendien heeft het ziekenhuis juist de wens om ook samen te werken met andere faculteiten.

CAO

Wat bij een samenwerking ook niet helpt, zijn de twee cao’s, twee soorten pasjes, twee mailadressen, ander HR-beleid, et cetera. Toch wil Letschert benadrukken dat er geen nieuwe weg wordt ingeslagen met het oog op een bezuiniging. “Er zal op termijn organisatorisch wel iets gebeuren, maar dat verkennen we nog. Het samenvoegen van diensten is zeker niet het eerste waar we mee aan de slag gaan.” Prioriteit hebben volgens haar een gezamenlijke strategie én een bestuurlijke fusie. De verkenningsfase wordt in juli 2024 afgerond.

Heleen Mertens (links), voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+ en Rianne Letschert, voorzitter van het college van bestuur, tekenen de intentieverklaring. Foto: Observant

Duurzaam

In het persbericht wordt gesproken van een “krachtig bestuursmodel”, men wil als “één partij” optreden. De afgelopen maanden is er in kleine kring gesproken over hoe dat eruit zou moeten zien, zegt Letschert. “Er zijn veel varianten te bedenken, maar we hebben gezegd: het moet duurzaam zijn, onafhankelijk van welke poppetjes er op de bestuurdersstoelen zitten, en niet dat we over een half jaar denken: ‘Oei, wat hebben we overhoop gehaald’.” Daarnaast staat de gelijkwaardigheid centraal. “De identiteit van beide instellingen blijft bestaan.”

Alle faculteiten

Twee thema’s worden belangrijk: gezonde samenleving én nieuwe technologie. De eerste heeft vooral te maken met preventie, gezonde voeding en ‘data-gedreven' zorg (data verzamelen, bijvoorbeeld door zelfmeetapparatuur of mobiele apps, die inzicht geven in iemands beweeg- , leef- en eetpatroon). In het persbericht benadrukken beide instellingen oog te hebben voor betaalbare zorg, meer gepersonaliseerde zorg en minder werkdruk voor het al schaarse zorgpersoneel.

Wat het tweede thema betreft: medische technologie, engineering en datawetenschappen worden verder samengevoegd. Voorbeelden zijn de operatiekamer van de toekomst en wiskundige modellen ter vervanging van dierproeven in biomedisch onderzoek. Letschert: “Bij beide thema's zien we samenwerkingsmogelijkheden met al onze faculteiten en de Brightlands-campussen.” Niet alleen de FHML dus, maar ook rechten, psychologie of de School of Business and Economics. Daarbij moet worden gedacht aan ethische, juridische en economische kwesties die met zorg te maken hebben.

Volgens Letschert is er interdisciplinair veel meer mogelijk. Overigens onderstreept ze dat de UM géén gezondheidsuniversiteit wordt. De FHML is de grootste faculteit, gezondheid is een belangrijk speerpunt, maar aan de UM draait het om veel meer. Voor thema’s als Europa, globalisering, innovatief onderwijs en duurzaamheid is ook nog steeds aandacht.

Dit artikel is op 6 juli bijgewerkt

Auteur: Wendy Degens

Foto: Shutterstock

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: mumc,umc,integratie,bestuursmodel,interdisciplinair,samenwerken,fusie um+mumc

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.