Omtzigt wil helemaal geen Engelstalige opleidingen meer

Nederlands leren aan de Universiteit Maastricht

Omtzigt wil helemaal geen Engelstalige opleidingen meer

"De standaardtaal waarin lesgegeven wordt is je eigen landstaal"

09-10-2023 · Nieuws

NEDERLAND. Aan de universiteiten moet het Nederlands binnen drie of vier jaar de voertaal worden, zei Pieter Omtzigt afgelopen vrijdag in praatprogramma Op1. “Dan komen er minder buitenlandse studenten naar Nederland.”

“Wij geven les in het Engels aan bijna alle universiteiten”, zei Omtzigt tegen Op1-presentatoren Tijs van den Brink en Sven Kockelmann. Zij hadden hem gevraagd hoe hij de migratie wil terugdringen. Omtzigt sprak over arbeidsmigratie en asielopvang, maar ook over studiemigratie.

Sommige opleidingen hebben bijna alleen buitenlandse studenten, aldus Omtzigt, die met zijn partij Nieuw Sociaal Contract aan de verkiezingen meedoet. “Er zijn zelfs universiteiten die meer buitenlandse studenten hebben dan Nederlandse studenten. Denk aan Maastricht.”

Wat gaat hij eraan doen, vroeg Van den Brink. “Nederlands als voertaal aan de universiteiten”, was het antwoord. Buitenlandse studenten moeten dan Nederlands leren als ze hier willen studeren.

Radicaler

Het is een radicaler standpunt dan hij in de Tweede Kamer heeft verdedigd. Eerder liet hij de masteropleidingen buiten schot en mikte hij vooral op de bacheloropleidingen. Die zouden weer Nederlandstalig moeten worden, meende hij, “behoudens een uitzondering van maximaal 20 procent van de opleidingen”.

In de aanloop naar de verkiezingen gaat hij dus verder, al mogen universiteiten van hem ook “gewoon af en toe” in het Engels blijven lesgeven. “Het is geen verboden taal. Maar de standaardtaal waarin lesgegeven wordt is je eigen landstaal. Vergeet ook niet: dat is cultureel heel belangrijk. Vraag maar hoe het in Friesland gaat. Als je een taal niet meer aan de universiteit gebruikt, en ook niet meer in de kunst en cultuur, dan wordt het een streektaal.”

Als Nederlands weer de voertaal wordt, dan komen er minder studenten uit het buitenland hierheen. Omtzigt: “Dat is zo, ja. En dat zul je stapsgewijs moeten doen, want een gedeelte van de docenten heeft nu nog Engels als moedertaal. Dus dat zou ik ook niet in één jaar doen. Die hervorming voer je in drie tot vier jaar door.

Studiefinanciering

Omtzigt is ook kritisch over de studiefinanciering voor buitenlandse studenten, nu de basisbeurs weer is ingevoerd. “Die betalen we ook aan alle EU-studenten”, stelde hij. Dat klopt overigens niet helemaal, want er zijn voorwaarden aan verbonden. Studenten uit EU-landen krijgen die beurs alleen als ze al jarenlang in Nederland wonen of hier een bijbaan van enige omvang hebben.

Ook de arbeidsmigratie wil Omtzigt inperken. Hij vindt het onrechtvaardig dat een buitenlandse werknemer minder belasting betaalt dat zijn Nederlandse collega die een bureau verderop zit. Hoogopgeleide werknemers uit het buitenland krijgen vijf jaar lang maximaal 30 procent van hun inkomen belastingvrij. Dat moet het aantrekkelijk maken om naar Nederland te komen. Het zou onder meer problemen op de woningmarkt veroorzaken, meent Omtzigt, omdat deze expats hogere huren kunnen betalen.

HOP, Bas Belleman

Auteur: Redactie

Foto: Joey Roberts

Tags: omtzigt,nsc,voertaal,internationalisering,basisbeurs,internationals,verkiezingen

Reacties

Ger Essers

De voorwaarden voor WSF zijn 6 tot 8 uur per week werken. Doet men dat dan uitwonende basisbeurs plus studenten OV kaart. Men moet een ZVW zorgpolis afsluiten. Doch de nominale premie wordt volledig door zorgtoeslag gecompenseerd. Vanaf 21 jaar huurtoeslag! Als men 8 uur week werkt, wordt er nauwelijks of geen loonbelasting en premie AOW betaald. Gratis AOW opbouw! De buitenlandse kinderbijslag mag men cumuleren met de Nederlands basisbeurs.

Rene van Dam

Omtzigt gaf in het interview geen precisering van welk soort universitaire opleiding (bachelor-, master' of promotie-opleiding) naar zijn idee het Nederlands als voertaal zou moeten hebben. Hij stelt alleen (in algemene zin) dat "het Nederlands de standaardtaal moet worden aan de universiteiten".

Ik neem aan dat Omtzigt daarmee alleen de bacheloropleidingen bedoelt. Ik zou het wat ver vinden gaan om ook voor master-opleidingen het Nederlands verplicht te stellen (al ben ik wel voorstander van Nederlands als primaire/eerste taal in de bacheloropleidingen (uitzonderingen daargelaten), met daarbij de mogelijkheid van een derde Engelstalig onderwijs).

Hopelijk gaat de tweede kamer nog dit jaar akkoord met het wetsvoorstel van Dijkgraaf ("Internationalisering in balans"). Zoniet, dan vrees ik dat er (onder invloed van BBB en Nieuw Sociaal Contract) een aanpak op het gebied van internationalisering van het hogeronderwijs komt dat heel wat generieker (en minder verfijnd/ evenwichtig) kan uitpakken dan het huidige voorstel van Dijkgraaf.

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.