Geen dubbele petten

Geen dubbele petten

Een bestuurslid van onze stichting moet de handen vrij hebben, niet twee petten dragen

02-11-2023 · Redactioneel

Er zijn van die dagen dat je voor je gevoel niet aan werken - in ons geval artikelen schrijven - toekomt. Afgelopen maandag was zo’n dag, de ene vergadering volgde de andere op, er waren kleine overlegjes  en toen het opeens 17.30 uur was, haastten we ons naar het jaarlijkse Observant-etentje. Daar schoven zo’n dertig mensen aan die op verschillende wijze een bijdrage leveren aan ons blad: van fotograaf, vertaler, redactieraadslid, redacteur tot illustrator. We namen officieel afscheid van Teun Dekker als bestuurslid van Stichting Observant; die beheert onze financiën en waakt over het personeel. Hij vertrok voor de zomer toen hij voorzitter werd van de universiteitsraad. Wij hadden hem graag nog even gehouden als bestuurslid, maar die twee functies gaan niet samen.

Belangenverstrengeling

Ons redactiestatuut is daar ook heel duidelijk over: het bestuurslidmaatschap eindigt als iemand deel gaat uitmaken van de universiteitsraad, maar bijvoorbeeld ook van het college van bestuur. In de praktijk geldt dit ook voor decanen en andere faculteitsbestuurders. Zij zitten in het centrum van de macht en zullen meer dan eens onderwerp zijn in onze berichtgeving - positief of negatief. Nog los daarvan, en belangrijker: een bestuurslid van onze stichting moet de handen vrij hebben, niet twee petten dragen die met elkaar in conflict kunnen komen. Alleen al het feit dat het college van bestuur, na instemming van de universiteitsraad, de bestuursleden benoemd, zegt al genoeg over mogelijke belangenverstrengeling. 

Koppen bij elkaar

Maar goed, dat was maandag. De agenda voor de dinsdag bevatte ook weer tal van overleggen en er moesten ook nog stukken geschreven worden. Daarom staken collega WD en ik voor 9.00 uur de koppen bij elkaar voor een korte update over een artikel dat we samen schrijven in aanloop naar de verkiezingen van 22 november. Thema: maken Maastrichtse medewerkers en studenten zich zorgen over de discussies in Den Haag over verengelsing en internationalisering aan universiteiten? Wat als de partij van Pieter Omtzigt, die niet bepaald een fan is van Engelstalig onderwijs, aan de macht komt? We hebben zo’n tien mensen (stafleden en studenten) geïnterviewd, veel meer zullen het er niet worden gezien de tijd. Opvallend is dat lang niet iedereen die we mailen hierover wil praten. Met name buitenlandse staf en studenten zijn terughoudend. Waarom? We kunnen de vinger niet op de zere plek leggen. Daarom denken we nu - naast de interviews - aan een kleine steekproef. Dus wie weet, misschien klopt volgende week iemand van ons bij u aan. Doe dan mee. Het kost maar een minuut van uw tijd.

Auteur: Riki Janssen

Photo: Shutterstock

Tags: belangenverstrengeling,redactiestatuut,teundekker,universiteitsraad

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.