De Haagse dreiging

De Haagse dreiging

Het was snel gedaan met mijn enthousiasme

16-11-2023 · Redactioneel

De vraag kwam van onze Groningse collega’s: wil Observant meedoen aan een enquête onder buitenlandse medewerkers en studenten? Belangrijkste vraag: voel jij je nog thuis in Nederland nu steeds meer politieke partijen kritiek hebben op de grote instroom van internationale studenten en de verengelsing van veel bachelorstudies?

Naadloos

Mijn eerste reactie: ja, mooi, dat past heel goed bij ons artikel dat we deze week publiceren: zijn UM-studenten en medewerkers bezorgd over de verkiezingsuitslag nu de roep om de Nederlandse taal een prominentere rol in de bacheloropleidingen te geven, luider en luider wordt. Los daarvan sluit het naadloos aan bij opmerkingen die het afgelopen academisch jaar in de universiteitsraad te horen waren: buitenlandse medewerkers zouden zich door de Haagse opstelling steeds minder thuisvoelen. Konden we dat mooi met cijfers staven.

Enquête-moe

Maar het was snel gedaan met mijn enthousiasme. Collega WD zich vroeg zich meteen en terecht hardop af hoe we dat gingen doen. Hoe krijgen we die lange lijst met enquêtevragen door zo’n 400 mensen (streefgetal van Groningen) beantwoord? En dat in een tijdsbestek van twee weken, en in het besef dat medewerkers en studenten behoorlijk enquête-moe zijn?

Varkentje wassen

We waren er het snel over eens: het is niet te doen om alle UM-gebouwen langs te gaan - Observant kan vanwege UM-regels niet zoals de Groningse Ukrant iedereen een mail sturen met de vraag: doet u mee? - op zoek naar 400 buitenlandse studenten en medewerkers die de vragenlijst willen invullen. Los daarvan: we hadden weken eerder al heel bewust voor een andere aanpak gekozen om dit varkentje te wassen. Wij interviewden negen medewerkers en studenten over de Haagse discussie die grote gevolgen kan hebben voor de UM. Want wat als het Nederlands echt in veel bacheloropleidingen (deels) de voertaal wordt? De geïnterviewden zijn zeker niet zonder zorgen, maar een meerderheid hoopt en verwacht dat Maastricht straks, als de verengelsing op de Haagse agenda staat, die felbegeerde uitzonderingspositie zal krijgen.

Stembureau

Maar goed: zodra de Groningse uitslag binnen is, hoort u van ons. Dat zal net voor 22 november zijn. Op die verkiezingsdag neemt een van onze junior-journalisten een kijkje in een stembureau waar een UM-student achter de tafel zit en ’s avonds de stemmen zal tellen. Een lucratief bijbaantje? Of is het meer?

Auteur: Riki Janssen

Foto: Shutterstock

Tags: stembureau,verkiezingen,verengelsing,buitenlandse studenten

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.