Begroting: fractie NovUM in U-raad onthoudt zich van stemming

De universiteitsraad afgelopen najaar, met in de achtergrond Andrew Scrivener

Begroting: fractie NovUM in U-raad onthoudt zich van stemming

"Ik vind mijn kennis ondanks alle training en voorbereiding niet honderd procent"

11-01-2024 · Nieuws

MAASTRICHT. De fractie van studentenpartij NovUM onthield zich vlak voor de kerst van stemming toen de goedkeuring van de begroting op de agenda van de universiteitsraad stond. Toch een van de belangrijkste onderwerpen waarover een U-raad zich jaarlijks buigt. “Ik vind mijn kennis ondanks alle training en voorbereiding niet honderd procent. Dan kan ik niet voor stemmen, daar ben ik principieel in.” 

Aan het woord is een van de vijf NovUM-leden in de universiteitsraad, Andrew Scrivener. Hij benadrukt dat de training, die de universiteit voorafgaand aan de begrotingsbespreking voor raadsleden organiseert, heel goed was. Ook vindt hij dat het team van de afdeling Finance “prima” werk heeft verricht en dat de financiële positie van de UM zoals vicevoorzitter Nick Bos al tijdens een commissievergadering eerder zei, “uitstekend” is. “Ik heb geen formele bezwaren, maar ik heb me onthouden van stemming omdat ik niet genoeg kennis van zaken heb. Ik kan niet alles overzien, weet niet wat precies de gevolgen zullen zijn van bepaalde begrotingsbesluiten. Op zo’n moment vind ik het ongemakkelijk om voor te stemmen. Maar ik wilde de zaak ook niet verstoren en heb me onthouden van stemming.” Mocht de optie van ‘onthouden’ niet hebben bestaan, dan had hij ‘voor’ gestemd, zegt hij.

Bij andere agendapunten is het makkelijker om zeker te zijn van je zaak, klinkt het. “Een beleidsnota gaat vaak over één onderwerp, is helder geschreven en er zit veel minder onzekerheid in, iets wat je in een begroting wel hebt.”

Kan de UM iets doen om de raadsleden nog beter voor te bereiden op de begroting die zeker voor nieuwkomers geen makkelijke kost is? “Een vergelijking met vorige begrotingen of die van andere Nederlandse universiteiten zou wellicht kunnen helpen.” Hij beseft wel dat, mocht hij worden herkozen, het komend jaar makkelijker zal zijn. “Dan heb ik meer ervaring.” Al zullen ook dan de gevolgen van bepaalde begrotingsbesluiten onzeker zijn.

De begroting werd aangenomen. 

Auteur: Riki Janssen

Foto: Joey Roberts

Categoriëen: Nieuws, nieuws_boven
Tags: begroting,universiteitsraad,novum,onthouden,stemmen

Voeg reactie toe

Klik hier voor onze privacyregels

Vanaf januari 2022 plaatst Observant alleen nog reacties van mensen wier naam bekend is bij de redactie.