Avond in Statenzaal met U-raad en gemeenteraadsleden

'De eerste date' van de gemeente- en universiteitsraad

Over wonen, leefbaarheid, welzijn en economie

25-01-2024 · Reportage

MAASTRICHT. Het leek soms op een onwennig eerste afspraakje, de ontmoeting tussen de gemeenteraad en de universiteitsraad, dinsdagavond in de Statenzaal van de rechtenfaculteit. Maar er kwamen gaandeweg gedeelde zorgen op tafel die om een vervolg vragen: studentenhuisvesting, de groei van de universiteit en jawel, de al jaren bekende kloof tussen Nederlandse studenten, internationals en ‘gewone’ Maastrichtenaren.

“De sleutelfiguren in de stad”, roept moderator Simone van Trier, wijzend naar de bijna compleet aanwezige universiteitsraad met voorzitter Teun Dekker en vertegenwoordigers van onder andere de Senioren Stadspartij Maastricht, D66, CDA, VOLT en SP. Doel van deze avond die half in het Engels, half in het Nederlands verliep: kennismaken en “het bespreken van gedeelde belangen”, aldus het persbericht.

Die kennismaking was wel nodig, bleek tijdens een van de ‘deelrondes’ waarin een aantal onderwerpen (woning, welzijn, economie, leefbaarheid) werd aangestipt. Een van de gemeenteraadsleden vroeg zich af of de studenten ook aan partijen zijn verbonden, en of die dan ook idealen en een partijprogramma hebben, plus: “Hoe lang zit je als student eigenlijk in de U-raad?” Het antwoord: “Eén jaar.” “Eén jaar?”, herhaalt het lid van Senioren Stadspartij Maastricht verbaasd. En kwam het gesprek eindelijk op gang, dan was de tijd alweer om. Aandachtspuntje voor de volgende keer, merkte Van Trier dan ook terecht op.
Wat in elk geval staat genoteerd, maar zeker niet nieuw is: sommige Maastrichtenaren voelen zich “bedreigd” door de “ongebreidelde” groei van de universiteit, de Nederlandse taal is een obstakel voor internationale studenten, net als het missen van aansluiting bij de stad, de cultuurverschillen, maar ook de soms absurd hoge huurprijzen.

In de tussentijd zijn e-mailadressen uitgewisseld, uitnodigingen verstuurd om een keer aan te schuiven bij elkaars vergadering en is gevraagd of de een de ander kan versterken (“Is er een taak voor ons als gemeenteraad om bij te hoge huurprijzen de uni en de student te begeleiden?”). Groots dromen mag ook. Van een ‘gezamenlijke kookdag’ bijvoorbeeld, voor alle inwoners van Maastricht, want “je moet zoeken naar iets dat verbindt”, oppert U-raadslid Netty Bekkers. Samen koken lukt immers ook als je elkaar niet verstaat.